Tuli 850 euron luottokorttilasku. Siitä toipumiseen meni satanen Proffassa.

Oraakkeli jäniksen hahmossa

Turun yliopiston varsinaissuomalaisen osakunnan hallitus 2018

Kuraattori & ohjelmapäällikkö Paavo Vuoristo

 • Hallituksen puheenjohtaja. Huolehtii kokouskutsuista ja -järjestelyistä sekä johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. (Hallitus valitsee keskuudestaan myös varapuheenjohtajan.) Kuraattori vastaa yhteydenpidosta TVO:n tukisäätiöön, edustaa osakuntaa ja ylläpitää suhteita akateemisissa piireissä sekä huolehtii yhteydenpidosta ystävyysosakuntaamme Korp! Rotaliaan.
 • Ohjelmapäällikkö huolehtii tilavarauksista, suunnittelee omaa ohjelmaa, sopii järjestelyistä osakunnan ulkopuolisten järjestäjien kanssa. Sopii miksaajat tapahtumiin. Vastailee keikkakyselyihin, mutta olkaa kilttejä ja ottakaa yhteyttä sähköpostitse. Tehtävää hoidetaan vapaaehtoisuuteen perustuvana harrasteena, joka ei ole hohdokkaimmillaan, jos kyselyn tekee yllättäen juopunut vastaantulija Turun yössä. Määrittelee isännän kanssa henkilökunnan tarpeen tapahtumakohtaisesti. Ohjelmapäällikkö myös päivittää tapahtumatiedot osakunnan kalenteriin ja facebook-sivuille.
 • merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki
 • merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki (Keikat ym. ohjelma-asiat)

Toiminnanjohtaja & tiedottaja Ville Malinen

 • Toiminnanjohtaja vastaa vuosittaisten perinnetapahtumien, kuten Flora-purjehduksen, vappukarkeloiden ja karonkan jäjestäisestä sekä osakunnan jäenistön toiveiden ja oman ideointikyvyn rajoissa retkien yms. viihdytysten ja virkistymisen järjestäminen yhdessä osakunta-aktiivien ja hallituksen kanssa (mm. maakuntaretket, keskustelutilaisuudet, teatteri/konserttiretket, kulttuurielämykset).
 • merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki

Taloudenhoitaja Teemu Kirjonen

 • Taloudenhoitaja vastaa laskujen maksamisesta ja palkanlaskennasta sekä kirjanpitoaineiston säilyttämisestä Esittelee tilinpäätöksen kevätkokouksessa ja talousarvion syyskokouksessa. Ohjeistaa osakuntalaisia tarvittavien tilitysten tekemisessä.
 • merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki

Emäntä & tiedottaja Laura Rosten

 • Emäntä on päävastuussa TVO:n vuosijuhlien ja Seniorijuhlan järjestämisestä. Lisäherkkuna karonkka- ja jatkoruokien valmistus.
 • merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki

Isäntä Heidi Kannisto

 • Isäntä suunnittelee työvuorot keikoille ja tapahtumiin, sekä vastaa anniskeluun liittyvistä hankinnoista. Ota yhteyttä isäntään, jos työ osakuntaravintolan hyväksi houkuttaa.
 • merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki

Sihteeri Eemu Laurila

 • Sihteeri pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksista sekä julkaisee ne jäsenistön luettaviksi sekä huolehtii jäsenluettelosta.

Hallituksen jäsen & apuisäntä Maija Lindroos

Hallituksen jäsen Mikko Rajakangas
Muita virkailijoita vuonna 2018

Inspehtori Timo Soikkanen

 • Inspehtori toimii yhteyksien ylläpitäjänä Turun yliopistoon. Inspehtoriksi valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan Turun yliopiston tai Äbo Akademin professorikuntaan kuuluva henkilö.
 • merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki

Verkkosivujen päätoimittaja Kirsi Rouvali

VSOP:n päätoimittaja & www-päätoimittaja Pipsa Havula

Äänentoistovastaava & kiinteistönhoitaja Petri Kulmanen

 • Pitää huolta äänentoistosta ja siihen liittyvistä hankinnoista. Jos havaitsette laitteistossa vikoja, raportoikaa niistä äänentoistovastaavalle!
 • merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki merkki

Kiinteistövastaava Antti Saarinen

 • Kiinteistönhoitaja huoltaa ja kehittää osakuntataloa sekä tarvittaessa kutsuu koolle talkoita ja remonttiosaajia.

Flipperivastaava Mikko Jakonen

 • Flipperivastaavat vaalivat flipperikulttuuria huoltamalla TVO:n flippereitä sekä jäjestämällä flipperiturnauksia.

Laulunjohtaja Petra Lähde

 • Johtaa laulua vuosi- ja seniorijuhlissa, sekä muissa osakunnallisissa tapahtumissa, joissa lauletaan yhdessä. Kehittää akateemista lauluperinnettä.

Lipunkantaja ja airueet Ville Malinen, Laura Rosten & Maija Lindroos

 • Lipunkantaja ja airueet kantavat osakunnan lippua akateemisissa juhlatilaisuuksissa sekä TYY:n vappu-, Porthaninpävä- ja itsenäisyyspäväkulkueissa.

Valid HTML 4.0!
Valid CSS!

Informaatiovuo osakunnasta: tilaa tvoaktiivi-sähköpostilista!

☆ ☆ ☆

Lähtisitkö mukaan? Tee ja tue: kannatusjäsenyys kaikille, opiskelijoille varsinainen tai ulkojäsenyys.

☆ ☆ ☆

Osakuntaravintola on esteetön! (Yläkerran sauna- ja kerhotiloihin kulku valitettavasti vain rappusia pitkin.) Tervetuloa!