Hallituksen kokous 14.12.2004

Läsnä: Hallituksen jäsenet curator Anton Kupias, cives Irina Iljin, Jaakko Salminen, Jussi Hakokari, Petteri Siltanen, Sakari Seppälä.

 

1.      Curator Anton Kupias avasi kokouksen kello 18.30.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Ilmoitusasiat: -

4.      Saapuneet kirjeet:

5.      Uudet jäsenet: -

6.      Päätettiin tehdä maakuntamatka Marttilan kuntaan 14.1.2005. Toiminnanjohtaja, civis Petteri Siltanen valtuutettiin hoitamaan järjestelyt.

7.      Menneet ja tulevat:

·        1.12.2004 Biljardiottelu Player’sia vastaan.

·        2.12.2004 Performanssitapahtuma

·        3.12.2004 The Heartburns, V8Wankers, Bad Machine

·        5.12.2004 Osakunnan pikkujoulu

·        6.12.2004 Itsenäisyyspäivän viettoa

·        7.12.2004 Nieminen ja Litmanen, Olga

·        15.12.2004 Franco, Surfing Lucifers, 64mula

·        17.12.2004 Civis Petteri Siltasen yksityistilaisuus

·        18.12.2004 GRRRL REVOLUTION X-MAS PARTY: Kara Kuniklo, Creepy Crawlie, Khatarina, Piedelay, Girl Germs

·        24.12.2004 Köyhien ja kodittomien joulu

·        26.12.2004 Kinkun hautajaiset

8.      Muut mahdolliset asiat: -

9.      Hallitus kokoontuu seuraavan kerran uuden kuraattorin kutsusta.

10.  Curator Kimmo Makkonen päätti kokouksen kello 18.55.

 

 

 

cur! Anton Kupias

 

siht. Mikko Pakkanen