Turun yliopiston varsinaissuomalaisen osakunta ry:n

toimintakertomus vuodelta 2002

 

Osakunnan toiminta oli toimintasuunnitelman mukaisesti samankaltaista kuin aiempinakin vuosina. Kokonaisuutena vuotta voi luonnehtia erittäin vilkkaaksi.

 

Hallitus kokoontui tavanomaiseen tapaan maanantaisin. Tilaisuuksia järjestettiin paljon. Elävää musiikkia tarjottiin runsaasti: sekä koti- että ulkomaista, sekä enemmän että vähemmän yleisöä kiinnostavaa. Viralliset juhlat ja Floranpäivänristeily järjestettiin onnistuneesti. Jatkettiin Yormula 1 –autoratakilpailujen, flipperikisojen ja Uusia jäseniä- kilpailujen järjestämistä. Osakunnan joukkue osallistui biljardin Pub-liigaan. Vuoden 2000 tilinpäätöksen käsittely viivästyi huolestuttavasti. Asian käsittelyn vuoksi järjestettiin kahdeksan ylimääräistä jäsenkokousta.

Seuraavassa vuoden 2002 tapahtumia käydään hieman tarkemmin läpi kalenterin ja hallituksen kokouspöytäkirjojen pohjalta.

 

Tammikuussa valtaan astui uusi hallitus. Hallitustenvaihdoskaronkkaa vietettiin Rymättylässä Majatalo Kanervalassa. Ylioppilaskunnan juhlavuoden avajaistilaisuus pidettiin osakunnissa.  Biljardijoukkueen pelit Pubiliigassa jatkuivat menestyksekkäästi. Järjestettiin osakunnan avoimet biljardikisat. Myös Yormula-kisoja jatkettiin. Osakuntaan saatiin kaksi uutta tietokonetta. Työntekijöiden palkkoja korotettiin. Vuoden 2000 hallituksen tili- ja vastuuvapauden käsittelemiseksi pidettiin ylimääräinen jäsenkokous 22.1., jossa asiaa ei kuitenkaan käsitelty, koska tilinpäätökseen kuuluvia asiakirjoja ei oltu ajoissa toimitettu tilintarkastajille tarkastettaviksi. Osakunnan pitkäaikainen Inspehtori Hannu Tapani Klami kuoli 56-vuotiaana kotonaan Turussa pitkän sairauden uuvuttamana. Rockia tarjoiltiin viidesti.

 

Helmikuussa anottiin toiminta-avustusta ylioppilaskunnalta. Pidettiin toinen ylimääräinen jäsenkokous, jossa ei vieläkäan voitu käsitellä vuoden 2000 hallituksen tili-ja vastuuvapautta. Vuoden 1999 hyväksytyssä tilinpäätöksessä havaittiin virheitä taseessa ja tuloslaskelmassa. Vuoden 2000 tilinpäätös kuitenkin jätettiin tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajat eivät puoltaneet sen vahvistamista. TYY:n kultturijaos kokousti osakunnassa. Kylmälaatikko korjautettiin. Kuraattori Hautakangas, civis Kimmo Makkonen ja seniori Jukka Karvinen osallistuivat Hannu Tapani Klamin hautajaisiin. Poppia tarjoiltiin seitsemästi.

 

Maaliskuussa järjestettiin osakunnan 74. vuosijuhlat Tarmon näyttämöllä. Juhlapuhujana oli Anu Laukkanen. Uutta osakuntanauhaa hankittiin. Osakuntanauha myönnettiin Eira Kuismalle ja Korp! Rotalian edustaja Reigo Lehtlalle, ansionauha Veljo Vellingille. TVO-viikon tapahtumiin kuuluivat juhlien lisäksi juhlakokous, urheilupäivä, Elvis-ruokabileet ja siivoustalkoot. VSOP ilmestyi. Saatiin uudet flipperit pelattavaksi ja avattiin uusi flipperikisa. Hankittiin DVD-soitin. Tietokonenäyttö hajosi. Hankittiin uusi puhelin. Juhlavuositoimikunta kokousti 19. maaliskuuta, juhlavuositoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Makkonen. Pidettiin kolmas ylimääräinen jäsenkokous, jossa ei vieläkään voitu käsitellä vuoden 2000 tilinpäätösta ja vuoden 2000 hallituksen tili- ja vastuuvapautta. Sen sijaan vuoden 1999 tilinpäätös avattiin korjattavaksi. Musiikkia tarjoiltiin seitsemästi.

 

Huhtikuussa biljardin Pubiliiga päättyi, osakunnan joukkue sijoittui 2. divisioonassa toiseksi. Olvin kanssa solmittiin 31.12.2003 saakka voimassa oleva korirahasopimus. Järjestettiin biljardikisat, jotka voitti Otto Haaki. Käytiin KOM-teatterissa. Pidettiin kevään neljäs ja viides ylimääräinen jäsenkokous. Edellisessä valittiin uudet tilintarkastajat Englannissa majailevien Jussi Tolvin ja Vanessa Mayn tilalle tarkastamaan vuoden 1999 korjatut tilit. Tilintarkastajiksi valitut Erno Hyvönen ja Jukka Keränen saivat tarkastettua vuoden 1999 korjatut tilit. Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus vuoden 1999 hallitukselle myönnettiin jälkimmäisessä jäsenkokouksessa. Kimmo Makkonen osallistui Korp! Rotalian kevätkommerssiin ja VSO:n vuosijuhlaan. Bändejä tarjoiltiin yhdeksänä iltana.

 

Toukokuussa risteiltiin Floranpäivän kunniaksi Dianalla Vepsään. Flipperikisassa HBR kukisti KUR:n 2-1. Isäntä Marko Pihl voitti Uusia jäseniä -kilpailun. Osakunnan orkesteri Polakit levytti ja julkaisi uuden Argona-levynsä. Osakunnat neuvottelivat vuokrasopimuksestaan ylioppilaskunnan kanssa, sanamuotoja muutettiin tosiasiallista tilannetta vastaavammiksi. Pidettiin kolme ylimääräistä jäsenkokousta, joista viimeisessä vuoden 2000 tilinpäätös ja tili- ja vastuuvapaus vuoden 2000 hallitukselle viimein hyväksyttiin. Myös juhlavuositoimikunta kokousti. Aurajokilaivurit yöpyivät. Päätettiin esittää tulevalle jäsenkokoukselle Timo Soikkasen valitsemista inspehtoriksi. Keikkoja oli kahdeksana iltana.    

 

Kesäkuussa myönnettiin stipendejä. Down By The Laiturin aikaisiin Indie-iltamiin ei poikkeuksellisesti osallistuttu, koska s-osislaiset estivät tapahtuman järjestämisen osakunnissa.

 

Heinäkuussa osakunnassa otettiin rennosti. TYY:n shakkikerho järjesti kuitenkin Shakkiturnauksen.

 

Elokuussa Turun kaupungin nuorisolautakunta myönsi Hauttikselle promoottoristipendin osakunnan klubiorganisaattorina toimimisen johdosta. Keikkoja oli peräti kuusi.

 

Syyskuussa osakuntaa esiteltiin uusille opiskelijoille. Järjestettiin osakuntien yhteiset Pilttibileet ja TVO:n syyskauden avajaiset. Osallistuttiin Ready, study, go –tapahtumaan ja Aurasoutuihin. Vsop:n suuri erotiikka- ja päihdeongelmanumero ilmestyi. Hankittiin narikkatiski. Juhlavuositoimikunta kokousti. Keikkoja oli seitsemän.

 

Lokakuussa puitiin remonttimahdollisuuksia ja hyväksyttiin jopa remonttisuunnitelma, jonka toteuttamiseen ei kuitenkaan ollut aikaa. Biljardin Pubiliiga alkoi. Osakunnassa pidettiin ympäristökirpputoria ja feministinen rock-konsertti. Hopparit sotkivat seiniä ja Hurma järjesti halloween-bileet. Keikkoja oli neljä. 

 

Marraskuussa vietettiin Seniorijuhlaa. Uusia jäseniä –kilpailun voiton tasasivat Erno Hyvönen ja Marko Pihl. TVO voitti suvereenisti osakuntien välisen sählyturnauksen. TVO.n juniorit voittivat opiskelijajärjestöjen välisen Yormula Cupin. Osakunnan joukkue Lanaajat sijoittui toiseksi korkeakouluopiskelijoiden välisessä debattikilpailussa. Vsop:ssa julkaistu Kimmo Makkosen Eka kerta –raportti sai kunniamaininnan TYY:n alayhdistysten lehtikilpailun parhaana artikkelina. Seniorit Jukka Karvinen ja Jari Mäkelä järjestivät suomalaisen independent cineman katselmuksen – SICK:n. Savukeidas ry järjesti runoillan TVO:lla. Kimmo Makkonen osallistui TYY:n, Indexin ja P-klubin vuosijuhliin. Rockia tarjoiltiin viidesti.

 

Joulukuussa avattiin joulukalenterin luukkuja ja riehakoitiin pikkujouluissa: Harjaantuneet esiintyivät. Rästiin jäänyt kevätkokous pidettiin kuraattori Hautakankaan johdolla yhdessä syyskokouksen kanssa 17.12. Kevätkokouksessa Dekaani Timo Soikkanen valittiin osakunnan inspehtoriksi vuoden 2005 loppuun asti. Kokouksessa hyväksyttiin uudet jäsenet, vuoden 2001 toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2001 hallitukselle. Lisäksi päätettiin sekä stipenditoimikunnan että ansiomerkkitoimikunnan valintamenettelyistä. Syyskokouksessa päätettiin normaalien asioiden lisäksi stipendinjakoperustetoimikunnan perustamisesta ja toimikunnan velvollisuuksista.  Hankittiin savukone ja spotteja. Roadshow-flipperin lasi rikkoutui ja flippereiden omistaja Etelä-Suomen automaatti oy vei kaikki flipperit pois osakunnasta. Poppia tarjoiltiin kuudesti.

 

TVO:n vuoden 2002 hallituksen puolesta Turussa 3.11.2003

 

----------------------------------

Tomi Hautakangas

kuraattori