Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

Osakunnan toiminnan luonne säilyy pääpiirteissään entisellään vuonna 2004.  Toiminnan painopiste pysyy harrastusmahdollisuuksien ja virikkeiden tarjoamisessa osakunnan jäsenistölle. Tässä tarkoituksessa järjestetään säännöllisesti juhlia, kulttuuriretkiä, teemapäiviä ja -viikkoja ja ylläpidetään harrastekerhoja. Kaupungin elävän musiikin tarjontaa osakunta edistää järjestämällä mielenkiintoisia rock- ja muita konsertteja. Tämän lisäksi osakunnan tiloja vuokrataan opiskelijajärjestöille, kulttuuriyhdistyksille sekä muille sopiville tahoille.

Perinteitä vaalitaan järjestämällä vuosijuhlat, seniorijuhlat, TVO-viikko, Floranpäivän risteily, maakuntaretket ja muut asiaankuuluvat tapahtumat. Suhteita  yhteistyökumppaneihin ja ystävyysjärjestöihin ylläpidetään ja pyritään kehittämään.

Tarve saada uutta ja nuorta ikäpolvea aktiivijäsenistöön säilyy akuuttina. Tähän haasteeseen suhtaudutaan vakavuudella, varsinkin uuden lukuvuoden alussa. Suhteita yliopistoon ja ylioppilaskuntaan kehitetään tämän tavoitteen toteuttamiseksi.

Osakuntatilojen ehostamista jatketaan ja päivittäistä toimintaa pyritään tehostamaan ja järkevöittämään. Oman haasteensa aiheuttaa myös anniskelulainsäädännön kiristyminen, joka hankaloittaa ravintolatoimintaa.

__________________________

Anton Kupias

kuraattori