Turun yliopiston varsinaissuomalainen osakunta ry:n ansiomerkkitoimikunnan kokous Tauno Nurmela -salissa 5. maaliskuuta 2003

 

Läsnä: toimikunnan jäsenet inspehtori Timo Soikkanen, emerituskuraattori Jukka Laine ja civis Kimmo Makkonen, sekä kohdasta 5 alkaen kokouksen loppuun kuraattori Anton Kupias ja FL Paula Steinby

 

1.      Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jukka Laine avasi kokouksen kello 12.04. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

2.      Kokouksen esityslista

Puheenjohtajan suullisesti esittämä esityslista hyväksyttiin.

 

3.      Sihteeri ja pöytäkirja

Kokouksen sihteeriksi valittiin Kimmo Makkonen. Päätettiin, että kokouksen pöytäkirja julkaistaan TVO:n vuosijuhlassa 8. maaliskuuta 2003, ja että sihteeri huolehtii pöytäkirjan säilytyksestä siihen asti.

 

4.      Yleiskeskustelu

Todettiin että aiemmin luultiin erheellisesti TVO:n edellisille inspehtoreille myönnettyjä TYY:n soihtukillan merkkejä kiertäväksi inspehtorin merkiksi. Todettiin, että kannattaisi teettää inspehtorille ja kuraattorille heidän asemaansa vastaava merkki. Puntaroitiin voidaanko ansionauhoja myöntää vain aiemmin tehtyjen suoritusten perusteella, tai voidaanko merkittävä sitoutuminen osakunnan tulevaan toimintaan katsoa riittäväksi ansioksi.

 

5.      Ansionauhan myöntäminen inspehtori Timo Soikkaselle

Päätettiin myöntää ansionauha Timo Soikkaselle.

Perustelu: Timo Soikkanen on sitoutunut TVO:n toimintaan ottaessaan vastaan inspehtorin tehtävän tulevaksi kolmivuotiskaudeksi, osallistunut innolla TVO:n toimintaan opiskeluaikanaan 1960-luvulla, ja on muutenkin hyvä tyyppi. (Timo Soikkanen oli esteellinen käsiteltäessä ansionauhan myöntämistä.)

 

6.      Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Jukka Laine päätti kokouksen kello 12.13.

 

 

 

 

 

 

Jukka Laine

puheenjohtaja

 

Kimmo Makkonen

sihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Kupias

 

Paula Steinby

 

 

 

 

 

 

 

Timo Soikkanen