Turun yliopiston varsinaissuomalainen osakunta ry:n ansiomerkkitoimikunnan kokous TVO:ssa 14. Helmikuuta 2003

 

Läsnä: toimikunnan jäsenet inspehtori Timo Soikkanen, emerituskuraattori Jukka Laine, kuraattori Anton Kupias, civis Kimmo Makkonen ja FL Paula Steinby

 

1.      Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jukka Laine avasi kokouksen kello 16.15. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

2.      Kokouksen esityslista

Puheenjohtajan suullisesti esittämä esityslista hyväksyttiin.

 

3.      Sihteeri ja pöytäkirja

Kokouksen sihteeriksi valittiin Kimmo Makkonen. Päätettiin, että kokouksen pöytäkirja julkaistaan TVO:n vuosijuhlassa 8. maaliskuuta 2003, ja että sihteeri huolehtii pöytäkirjan säilytyksestä siihen asti.

 

4.      Yleiskeskustelu

Keskusteltiin ansiomerkkien myöntämisperiaatteista, mutta mitään periaatetta ei todettu. Jukka Laine esitti, että on aiemmin ollut 90-luvulla tapana myöntää hallituksesta lähteville ansionauha ja että tätä voisi pohtia, mutta periaatetta vastustettiin vaatimalla palkitse-maan tekemistä eikä sen lopettamista.

Keskustelussa ehdotettiin, että harrastusmerkki olisi mukavaa ottaa jälleen myönnettä-väksi, ja olisi paljon henkilöitä jotka ilmeisesti ansaitsisivat sellaisen, mutta tänä vuonna merkkejä ei ehdi valmistamaan vuosijuhlaan mennessä.

Jukka Laine ehdotti laadukkaamman ansionauhan teettämistä, mutta ehdotus ei saanut kannatusta, sillä katsottiin että nykyisen nauhan laatu on tyydyttävä ja nauhaa on varastossa monien vuosien tarpeisiin.

 

5.      Ansionauhat

Päätettiin myöntää kahdeksan ansionauhaa:

Jenni Haaki

Jenni Haaki on, liityttyään osakuntaan syksyllä 1998, toiminut TVO:n emäntänä vuosina 2000 ja 2001. Hän on huolehtinut tarkasti ja tunnollisesti osakunnan juhlien järjestämi-sestä ja tavaroiden hankinnasta, ja kohentanut innokkaalla asenteellaan koko osakunnan ilmapiiriä.

 

Johanna Haapanen

Johanna Haapanen on, liityttyään osakuntaan 20. 9. 1994, osallistunut suurimpaan osaan TVO:n aktiviteeteista ja talkoista. Hän on panostanut osakuntaan lähes kaiken vapaa-aikansa, ja toiminut erityisen ansiokkaasti baari- järjestys- ja siivoustyöntekijänä.

 

Erno Hyvönen

Erno Hyvönen on liittynyt osakuntaan vuonna 1994. Hän valmistui yliopistosta vuonna 1997, mutta on yhä kahvilla osakunnassa suuren osan ajastaan. Hän on osallistunut tiiviisti osakunnan kehittämiseen ja ideoinut TVO:n toimintaa, mm. retkiä ja pseudo-tieteellisen kirjoituskilpailun. Erno Hyvönen on V.S.O.P.:n vakiokirjoittajana ilahduttanut ja sivistänyt lukijoita, ja viime vuonna tehnyt lehden ilmestymisen mahdolliseksi.

 

Mari Korhonen

Mari Korhonen on liittynyt osakuntaan ensimmäisenä opiskelupäivänään syyskuussa 1995. Hän on toiminut TVO:n emäntänä vuosina 1996, 1997 ja 2003, hoitanut tehtävänsä hyvin ja huolellisesti, ja lisäksi ansiokkaasti ylläpitänyt järjestystä osakunnassa. Hän on myös valmistanut vuosikymmenen parhaat ateriat TVO:ssa.

 

Anton Kupias

Anton Kupias liittyi osakuntaan ensimmäisenä opiskelupäivänään syyskuussa 1995, ja hän on ollut pysynyt osakunnassa siitä lähtien ja osallistunut yhteisiin aktiviteetteihin innolla. Toimiessaan ohjelmapäällikön ja tiedottajan tehtävässä vuonna 2002 hän toi osakuntaan korkeatasoista kulttuuritarjontaa ja huolehti tiedotuksesta tyylikkäästi. Vuodesta 2003 alkaen hän on TVO:n kuraattorina huolehtinut hallinnon sujuvuudesta. Hän on soittanut osakunnan orkestereissa, mm. Polakeissa, Tonttulakeissa ja Elämän triangelissa, ja tuonut osakuntaan esiintymään lukuisia omia yhtyeitään. Hän on rikastuttanut osakunnan tieteellistä keskustelua, ja kehittänyt osakunnan kulttuurielämää yleisesti, ja erityisesti Ryhmä X:n puitteissa. (Anton Kupias oli esteellinen käsiteltäessä ansionauhan myöntämistä.)

 

Kimmo Makkonen

Kimmo Makkonen liittyi osakuntaan syyskuussa 1999. Hän on toiminut osakunnan hallituksessa vuosina 2000 – 2002 isäntänä, toiminnanjohtajana, sihteerinä ja tiedottajana, ohjelmatoimikunnassa vuosina 2001 ja 2002 ja juhlavuositoimikunnan puheenjohtajana vuonna 2002, ja näissä toimissa huolehtinut tehtävistään tarkasti ja vastuullisesti. Hän on erityisen ansiokkaasti tehostanut TVO:n hallintoa ja tiedotusta, kehittänyt suhteita toisiin järjestöihin ja uudistanut osakunnan kulttuuritarjontaa kokeellisilla linjauksillaan. (Kimmo Makkonen oli esteellinen käsiteltäessä ansionauhan myöntämistä.)

 

Jussi Tuomola

Jussi Tuomola on toiminut TVO:ssa 1980-luvun puolivälistä alkaen. Toiminta on ollut visuaalista. Jussi Tuomola on piirtänyt kymmeniä julisteita osakunnan tapahtumille, kuvittanut osakunnan pää-äänenkannattajaa, osallistunut TVO:n elokuvien tekoon ja järjestänyt viikoittain TVO:n videokerhoa vuodesta 1986 alkaen.

 

Jani Vehkaperä

Jani Vehkaperä liittyi osakuntaan vuonna 1997, yhdeksäntenä opiskeluvuotenaan. Hän on säveltänyt, soittanut ja laulanut osakunnan orkestereissa: mm. säveltänyt kolme pitkäsoittoa Polakeille ja yhden Fubb-yhtyeelle. Hän on huolehtinut ansiokkaasti osakunnan siivouksesta – kuukausia yhtäjaksoisesti – ja toiminut myyjänä lukuisissa tilaisuuksissa. Jani Vehkaperä on osallistunut kaikkiin mahdollisiin talkoisiin, ja hän on runoillut runsaasti monina iltoina. Vuonna 2002 hän toimi ansiokkaasti V.S.O.P.:n päätoimittajana.

 

6.      Ansiomerkit

Päätettiin myöntää kaksi hopeista ansiomerkkiä:

Tomi Hautakangas

Tomi Hautakangas kirjoittautui osakuntaan ylioppilaaksitulovuotenaan 1990, ja on toiminut osakunnassa hallituksessa ja muissa viroissa kesästä 1992 alkaen. Hän on toiminut TVO:n toiminnanjohtajana vuosina 1992 – 1996 ja 1998, ohjelmapäällikkönä vuonna 1997 ja kuraattorina vuosina 1999 – 2002 ja kiinteistönhoitajana vuonna 2003. Hän on järjestänyt ja miksannut TVO:ssa satoja konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia, ja siten merkittävästi edistänyt Suomen populaarimusiikkikulttuuria. Tomi Hautakangas on huolehtinut osakunnan kiinteistön, kaluston ja teknisten laitteiden ylläpidosta, ansiokkaasti kantanut vastuuta osakunnan viihtyisyydestä, ja osallistunut kaikkiin talkoisiin ja tarvittaessa järjestänyt sellaiset. Hän on ansiokkaasti ylläpitänyt ja kehittänyt TVO:n yhteyksiä ylioppilaskuntaan ja toiminut osakuntien edustajistoryhmänä. Hän on myös erityisen tarmokkaasti kehittänyt ja selkiyttänyt osakunnan toimintafilosofiaa.

 

Katariina Piha

Katariina Piha kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1941, ja liittyi ylioppilaskuntaan ja Varsinais-suomalaiseen Kerhoon vuonna 1942. Kerhon toiminta oli tuolloin pysähtynyt sodan vuoksi. Vuonna 1945 kerhon toiminta käynnistyi, ja Katariina Piha osallistui mm. vuosi-juhlien järjestämiseen. Hän siirtyi samana vuonna Helsingin kauppakorkeakouluun, ja valmistui myöhemmin sieltä. Katariina Piha osallistui Olli Vuoren kutsusta TVO:n seniori-yhdistyksen perustavaan kokoukseen vuonna 1963, ja toimi senioriyhdistyksen sihteerinä vuosina 1972 – 1995 ja ylläpiti senioreiden yhteyksiä osakuntaan mm. järjestämällä kuukausittain seniorilounaan. Vuosina 1990 – 1995 hän toimi TVO:n tukisäätiön hallituksen jäsenenä. 

 

 

Päätettiin myöntää kolme kultaista ansiomerkkiä:

Pentti Blom

Pentti Blom on toiminut TVO:n hallituksen jäsenenä vuosina 1959 – 1961, lehdistösih-teerinä 1960 – 1961, V.S.O.P.:n päätoimittajana 1962 – 1963, kontaktisipendiaattina Lundissa vuonna 1964 ja TVO:n kuraattorina vuosina 1970 – 1971, ja TVO:n tukisäätiön hallituksen jäsenenä vuodesta 1970 alkaen. Pentti Blom on pitänyt yllä tiiviit yhteydet osakuntaan, ja toiminut mm. TVO 75 vuotta-juhlakirjan toimittajana.

 

Jukka Laine

Jukka Laine on liittynyt osakuntaan vuonna 1985, toiminut biljardivastaavana vuosina 1985 – 1986, hallituksen jäsenenä ja lehdistö- ja kulttuurisihteeri vuosina 1987 - 1989, sihteerinä vuosina 1990 – 1992 ja kuraattorina vuosina 1992 – 1994. Hän on toiminut TVO:n senioriyhdistyksen sihteerinä vuosina 1996 – 2000 ja puheenjohtajana vuodesta 2001 alkaen; TVO:n tukisäätiön hallituksen jäsenenä vuodesta 1997 alkaen ja varapu-heenjohtajana vuodesta 2002 alkaen. Jukka Laine on ansioitunut myös Kaurismäki Films Go Turku -festivaalin johtajana vuonna 1992 ja TVO 75 vuotta -juhlakirjan päätoimittajana. (Jukka Laine oli esteellinen käsiteltäessä ansiomerkin myöntämistä.)

 

Arno Leino

Arno Leino toimi TVO:n kuraattorina 1. 6. 1965 – 1. 6. 1967. Hän organisoi sotaveteraa-neille ja -invalideille itsenäisyyden 50-vuotisjuhlan 2. 4. 1967, organisoi ja toimi puheen-johtajana Varsinais-Suomen maakuntapäivillä 1966 ja 1967, järjesti TVO:n seniorijuhlat 1966 ja 1967 sekä piti niissä juhlaesitelmät, oli hakemassa avustuksia TVO:n tutkimus-toimintaan OPM:ltä ja Varsinais-Suomen kulttuurirahastolta, järjesti yhteydet korporaatio Rotalian Ruotsin koondin kanssa, mikä johti myöhemmin ystävyyssopimuksen allekirjoit-tamiseen Tukholmassa; oli organisoimassa tammien istuttamista Hekka-operaatiossa yhdessä Rauno Saaren kanssa ja istutti tammet Loimaalle, Loimaan maalaiskuntaan, Metsämaalle ja Humppilaan, toimitti yhdessä inspehtori Paavo Kallion kanssa Turun Ylioppilas -nimisen julkaisun, joka käsitti pääosin TVO:ssa tehtyjä kotiseutututkimuksia; oli neuvottelemassa yhdessä inspehtori Paavo Kallion, professori Olli Vuoren ja kuraattori Heikki Kallion kanssa tonttilahjoituksesta Varsinais-Suomen kulttuuritaloa ja uutta osakuntahuoneistoa varten - Mauno ja Ester Vanhalinna lahjoittivat tontin osakunnan senioriyhdistykselle, joka puolestaan lahjoitti sen perustettavalle säätiölle; oli perusta-massa yhdessä edellä mainittujen kanssa TVO:n tukisäätiötä, toimi säätiön asiamiehenä 1973 – 1991, hallituksen vakinaisena jäsenenä 1968 alkaen, varapuheenjohtajana 1990 – 1998 ja puheenjohtajana 1999 alkaen.

 

7.      Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Jukka Laine päätti kokouksen kello 17.20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jukka Laine

puheenjohtaja

 

Kimmo Makkonen

sihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Kupias

 

Paula Steinby

 

 

 

 

 

 

 

Timo Soikkanen