Hallituksen kokous 4. 11. 2002

 

Läsnä:  Hallituksen jäsenistä Otto Haaki, Kati Häkkinen, Marko Pihl, Tomi Hautakangas, Jutta Nerg, Kimmo Makkonen, Petteri Siltanen ja Jutta Niemi; lisäksi civis Mirja Vinberg ja VTM Erno Hyvönen

1.      Kuraattori Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 19.23.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei käsitellä, koska sitä ei ole tulostettu.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Hurman halloweenjuhlasta ei peritä vuokraa.

·        Civis Kimmo Makkonen edusti osakuntaa Index yhteiskuntieteet ja kasvatustiede ry:n 49. vuosijuhlassa. Indexille lahjoitettiin aurinkolasit.

5.      Saapuneet kirjeet:

·        Turun kaupungin tapahtumatoimisto ilmoitti uudistuneesta ilmoitusmenettelystään ja toivoi tietoja TVO:n tapahtumista.

6.      Uudet jäsenet: Ilya Poropudas ja Jaakko Henrik Salminen

7.      Yormulaa ylioppilaille: Yormulakilpailua varten on hankittu autot hallituksen päätöksen mukaisesti (7/30.9.2002). Päätettiin, että kilpailu ajetaan 28. 11. 2002, että osallistumismaksu on 5 euro / kolmen hengen joukkue ja että tapahtumaa varten anotaan TYY:lta projeksiavustusta. Kuraattori Hautakangas laatii avustusanomuksen.

8.      Seniorijuhla: Viimeiseksi ilmoittautumispäivä on 9. marraskuuta. Kutsut senioreille on lähetetty, nuorisolle lähetetään sähköpostia. Ohjelma on avoin, kuraattori Hautakangas järjestää soveliasta ohjelmaa. Civis Mari Korhonen tulee töihin juhlaan, ja palkaksi päätettiin 50 euroa. Pääsymaksu juhlien jatkoille on 5 euroa.

9.      Menneet ja tulevat:

·        30. 10. Biljardia TVO – Aropupu, 5 – 1

·        31. 10. Hurma ry:n halloweenjuhla

·        2. 11. TVO:n joukkue voitto osakuntien sählyturnauksen suvereenisti ottaen voiton jokaissa ottelussa. Joukkueessa pelasivat cives Jarkko Romppanen, Daniel Wondafrash, ja Panu Tyhtilä sekä maisterit Mikko Kankaanpää ja Mikko Metsä-Ketelä; osakunnassa Vesilaitos, Dupe, Out of Bounds ja Labriola

·        8. 11. Runoviikko: Turun uusi soundi

·        9. 11. SICK – suomalaisen independent cineman katselmus

10.  Muut mahdolliset asiat:

·        V.S.O.P. viedään TYY:n alayhdistyslehtikilpailuun.

·        Kuraattori Hautakangas ei tavoittanut TYS:n virkailijaa, joten kysymykseen korjausaikataulusta (9/28.10.2002) ei pystytä toistaiseksi vastaamaan.

·        Toimintakertomus vuodelta 2001 valmistuu tänä iltana.

11.  Seuraava kokous 11. 11. 2002 kello 19.05.

12.  Kuraattori Hautakangas päätti kokouksen kello 20.30.

 

 

 

 

 

pj. Tomi Hautakangas

 

siht. Kimmo Makkonen