Hallituksen kokous 9. 9. 2002

 

Läsnä:  Hallituksen jäsenistä Jutta Niemi, Kati Häkkinen, Tomi Hautakangas, Riitta Jytilä, Otto Haaki, Anton Kupias, Marko Pihl ja Kimmo Makkonen; lisäksi civis Johanna Haapanen, VTM Erno Hyvönen ja FM Paula Steinby

1.      Kuraattori Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 19.25.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen, koska pöytäkirjaa ei ole tulostettu tulostimen musteen loppumisesta johtuen.

4.      Ilmoitusasiat:

·        TYS on käynyt katsomassa korjattavana ollutta vesijohtoa, ja johto on todettu ehjäksi.

5.      Saapuneet kirjeet:

·        Hartwall ilmoitti nostavansa oluen hintaa. Hinta muuttuu vuodenvaihteessa.

6.      Uudet jäsenet: Herok David, Meri-Marjut Sistonen, Mirva Lukkari, Pekka Jäntti, Anni Ruotsalainen (ulkojäsen) ja Taina Niemi

7.      Laitteiden ja vehkeiden hankintoja:

·        Ehdotettiin hankittavaksi neljä stroboskooppia ja niille ohjain. Likimääräinen kustannusarvio on 200 euroa. Kuraattori Hautakangas on tekemässä valaisintilausta, ja päätettiin, että hän selvittää samalla stroboskooppien hinnan ja tekee ostoksen, jos hinta on kohtuullinen.

·        Esitettiin sumukoneen hankintaa. Kuraattori Hautakangas sanoi, että TVO:n tiloihin sopiva laite maksaisi 1000 euroa, ja on siksi liian kallis. Lisäksi laitteen käyttökustannukset ovat suuret. Päätettiin, että laitetta ei hankita.

·        Esitettiin skannerin ostoa. Hinta-arvio laitteelle oli 100 euroa. Hankinnasta äänestettiin, ja päätettiin äänin 2-3 olla hankkimatta laitetta. Oston puolesta äänestivät tiedotusvastaavat cives Makkonen ja Kupias, ja hankintaa vastustivat kuraattori Hautakangas ja cives Jytilä ja Haaki. Puheenjohtaja antoi muille oikeuden pidättyä äänestämästä. Keskustelussa hankintaa perusteltiin laitteen hyödyllisyydellä julisteiden, www-sivujen ja esitteiden laadinnassa ja VSOP:n toimituksessa. Hanketta vastustettiin arvioimalla, että laite ei kestä toimistossa pölyn, savun ja alkoholin käyttäjien aiheuttamaa rasitusta, on liian hintava, on suorituskyvyltään riittämätön lehden toimittamiseen, vie liikaa tilaa, eikä laitteelle ole tarpeeksi käyttöä.

8.      Narikka: Kuraattori Hautakangas ehdotti narikkatiskin ostoa. Päätettiin, että tiski voidaan hankkia, jos se saadaan kohtuulliseen hintaan, korkeintaan 110 euroa.

9.      VSOP:n suuri erotiikka ja päihdeongelmanumero on toimitettu. Päätettiin, että lehdestä otetaan noin 200 kappaleen painos.

10.  Menneet ja tulevat:

·        4. 9. Ready Study Go –messuilla oli osakuntien osasto

·        4. 9. Osakuntien Pilttibileet

·        5. 9. Cives Kupias ja Makkonen luennoivat hum. tdk:n uusille opiskelijoille

·        5. 9. TVO:n syyskauden avajaiset: Limonadi elohopea ja Multimediakonsultit

·        6. 9. Civis Makkonen luennoi yht. tdk:n uusille opiskelijoille.

·        7. 9. Juggling Jugulars, No Shame, Valse Triste, Pax Americana, Abnormi ja Lowcast Style

·        11. 9. Aurasoutu ry:n Airofestivaali

·        13. 9. Execradores ja Kuolema

11.  Muut mahdolliset asiat:

·        Kuraattori Hautakangas siivosi osakuntatilan kesän jälkeen. Koska tila oli huomattavasti tavanomaista likaisempi, siivoustyöstä päätettiin maksaa kaksinkertainen palkka.

12.  Seuraava kokous 16. 9. 2002 kello 18.00.

13.  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20.

 

 

 

pj. Tomi Hautakangas

 

siht. Kimmo Makkonen