Hallituksen kokous 9.12.2002

 

Läsnä: Hallituksen jäsenistä Tomi Hautakangas, Kati Häkkinen, Anton Kupias,  Riitta Jytilä, Jutta Niemi, Petteri Siltanen ja Veljo Velling; lisäksi Tanja Keränen ja Petri Loukasmäki

1.      Puheenjohtaja Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 19.15.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin. Jutta Nimi valittiin toimimaan sihteerinä Kimmo Makkosen ollessa poissa.

3.      2.12.2002 kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 18.11.2002 sekä 25.11.2002 kokousten pöytäkirjat siirrettiin hyväksyttäväksi seuraavaan kokoukseen.

4.      Ilmoitusasiat: ei ilmoitettavaa

5.      Saapuneet kirjeet: ei saapuneita kirjeitä

6.      Uudet jäsenet: ei uusia jäseniä

7.      Vuokrasopimus: Osakunnat ovat solmineet yhteisen vuokrasopimuksen TYYn kanssa. Vuorasopimuksen pohjalta TPO ja TVO ovat laatineet keskenään vuokrahyvityssopimuksen. TYY on kuitenkin laskuttanut TPOta liian suuren pinta-alan mukaan, jolloin TPO on maksanut liian suurta vuokraa. Vastaavasti TVOn vuokrasopimuksen pohjalta maksama vuokrahyvitys on ollut TPOn käyttämään pinta-alaan nähden liian vähäistä.Valtuutetaan Tomi Hautakangas ja Veljo Velling edustamaan TVOta vuokraneuvotteluissa. Jos TPO vaatii virheestä aiheutuneiden kulujen korvaamista, keskustellaan asiasta uudelleen.

8.      Tilintarkastajilla on asiaa: Tilintarkastuspöytäkirja ja tilintarkastuskertomus valmistuvat ensi kokoukseen.

14.    Menneet ja tulevat:

·         4.12. Pubiliikaa: Karhusaari-TVO

·         5.12. TVOn pikkujoulut

·         6.12. Yksityistilaisuus

·         7.12. The Great Oshkosh Experience, Clark Kent, Blanket

·         11.12. Pubiliikaa: TVO-Tavasti

·         13.12. 64mula, Boomboxing Beats, DJ Pasmando

·         14.12. Yksityistilaisuus: hääjatkot

15.    Muut mahdolliset asiat: Keskusteltiin palkoista. Päätetään myöhemmin.

16.    Seuraava kokous 16.12.2002 kello 19.00.

17.    Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.37.

 

 

 

pj. Tomi Hautakangas

 

siht. Jutta Niemi