Hallituksen kokous  11.11. 2002

 

Läsnä:  Tomi Hautakangas, Marko Pihl, Kati Häkkinen, Otto Haaki, Jutta Niemi, Riitta Jytilä

 

1. Puheenjohtaja Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 19.48. Kokous todettiin lailliseksi    ja päätösvaltaiseksi.

2. Esitetty työjärjestys hyväksyttiin. Otto Haaki valittiin toimimaan sihteerinä Kimmo Makkosen ollessa poissa.

3. 4.11.2002  sekä 28.10 pidettyjen kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen siirrettin.

4. Ilmoitusasiat:

·        Projektiavustusanomukset Juhlakirjaa sekä Yormulasuurkisoja varten jätetty 8.11. ja niihin tarvittavat liitteet 11.11.

·        Tyy:n mukaan osakuntatila-remontti viivästyy seurakunnan vuokranväännön takia

·        TVO voitti proffan pubiliigassa 5-1

5. Saapuneet kirjeet: ei ole

6. Uudet jäsenet:  ei ole

7. Hallitus hyväksyi liitteenä olevan toimintakertomuksen vuodelta 2001 esitettäväksi jäsenkokoukselle

8. Siivoustalkoot pe 15.11., Otto tilaa lasanderikoneen &vahat ja vahanpoistot Siisti-pisteestä.

14. Menneet ja tulevat:

·6.11. Biljardimatsi

·8.11. Runoilta

·9.11. S.I.C.K -elokuvafestivaalit

ja tulossa

·13.11. Pubiliiga kotimatsi TVO vs. Litsa

·15.11. Siivoustalkoot

·16.11. Seniorijuhlat

15. Muut mahdolliset asiat: 

·Hauttis tiedustellut apurahoja kaupungilta; Kulttuurilautakunta vaatii hakemuksen mukana edellisen vuoden hyväksyttyjä tilinpäätöstietoja, joita ei kevätkokouksen pitämättömyydestä johtuen ole tarjolla, joten ei onnistu. Nuorisolautakunta sensijaan päättää avustuksista monta kertaa vuodessa, joten hakemuksen sinne voi laittaa ko. Jäsenkokouksen pitämisen jälkeen.

16. Seuraava kokous 18.11.2002 kello19.00.

17. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

 

__________________________                                           ________________________

pj. Tomi Hautakangas                                                                 siht. Otto Haaki