Hallituksen kokous 14. 10. 2002

 

Läsnä:  Hallituksen jäsenet Tomi Hautakangas, Kati Häkkinen, Jutta Nerg, Jutta Niemi, Otto Haaki, Petteri Siltanen, Kimmo Makkonen, Anton Kupias, Riitta Jytilä, Kimmo Makkonen ja Marko Pihl; lisäksi VTM Erno Hyvönen

1.      Kuraattori Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 19.13.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      7. 10. 2002 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan tehtiin korjaus kohtaan 7 (remonttisuunnitelma päätettiin toteuttaa, jos TYS kustantaa maalit), ja kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 30. 9. 2002 pidetyn kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Tuulikaapissa oli varkaita tänään kello 15.45. Kuraattori Hautakangas karkoitti heidät. Asiasta nousseen laajan keskustelun vuoksi kohtaan muut mahdolliset asiat lisättiin kohta Ulkoinen turvallisuus.

·        TVO:n pyssykerho Lanaajat on hankkinut rautaristin (1939, 2. lk.) käytettäväksi kiertopalkintona. Rautaristi maksoi 63,60 euroa. Hankinta tehtiin kiireellisenä, koska mitali oli myytävänä huutokaupassa joka sulkeutui ennen hallituksen kokousta. Kuraattori Hautakangas päätti ottaa asian käsiteltäväksi esityslistalle.

5.      Saapuneet kirjeet:

·        Kutsu Korp! Rotalian kommerssiin 8. – 10. 11.

·        Kutsu Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustiede ry:n 49. vuosijuhlaan

·        Kutsu Politiikan tutkimuksen klubi ry:n 27. vuosijuhlaan

6.      Uudet jäsenet: Pekka Huppunen ja Kristian Henrik Selin

7.      Seniorijuhlat: Mari Korhonen ei aiemmista tiedoista poiketen halua huolehtia juhlan ruokatarjoilusta. Ison talon keikkakeittiö huolehtii tarjoilusta. Päätettiin, että illalliskortti maksaa 15 € osakunnan jäsenille ja 20 € muille, ja että kutsut lähetetään senioreille ja viime lukuvuoden alun jälkeen osakuntaan liittyneille.

8.      Lanaajien rautaristi: Päätettiin kustantaa rautaristin hankinta osakunnan varoista. Civis Anton Kupias jätti eriävän mielipiteen: Merkkiä ei tulisi ostaa, koska se yllyttää väkivaltaan eikä ole tarkoituksen mukaista, että osakunta yllyttää tietokoneellapeluuseen.

9.      Menneet ja tulevat:

·        8. 10. Biljardiottelu Toivo – TVO: 2–4 

·        9. 10. TYY:n ympäristökirpputori

·        11. 10. Feministi-iltamat: Dada Stunt Girl, Haarakiila ja HonZa the Pimp

·        16. 10. Biljardi kotiottelu

·        19. 10. Sergio, Deep Turtle, Fun

10.  Muut mahdolliset asiat:

·        Kuraattori Hautakangas kertoi, että toimintakertomus käsitellään seuraavassa kokouksessa.

·        Ulkoinen turvallisuus: Osakuntatilassa olevien tulee valvoa ketä tilassa on läsnä, tai muutoin pitää ulko-ovi lukittuna. Oveen kiinnitetään lappu varoitukseksi varkaista.

11.  Seuraava kokous 21. 10. 2002 kello 19.

12.  Kokous päätettiin kello 20.14

 

 

 

 

pj. Tomi Hautakangas

 

siht. Kimmo Makkonen