Hallituksen kokous 16. 12. 2002

 

Läsnä:  Hallituksen jäsenistä Tomi Hautakangas, Anton Kupias, Otto Haaki, Jutta Niemi, Kimmo Makkonen, Veljo Velling ja Petteri Siltanen

1.      Kuraattori Hautakangas avasi kokouksen kello 20.23.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      18. 11. 2002, 25. 11. 2002 ja 9. 12. 2002 pidettyjen kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Pa-kaappi rikkoutui perjantaina. Vika lienee korjattavissa, kuraattori Hautakangas selvittää asian.

·        Kuraattori Hautakangas on tilannut tavaroita: kymmenen polttimoa spotteihin, savukoneen ja neljä tynnyriä savuainetta. Dj-boksin tilaus unohtui ja stroboskooppeja ei ollut saatavilla.

·        Sohva on rikkoutunut. Kuraattori Hautakangas korjaa sen.

·        Osakuntien vuokrasopimuksen uusimisesta on neuvoteltu, ja on tarkoitus laatia uusi sopimus jonka mukaan TVO maksaa TVO-TPO-tilasta vuokraa suhteessa 264/290 ja TPO 26/290. TVO:n ja TPO:n välinen vuokrahyvityssopimus poistuu muutoksen myötä. Uutta sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu.

·        Roadshow-flipperin lasi on rikkoutunut. Civis Veljo Velling havaitsi tilanteen tänään noin kello 11. Hallitus selvittää miksi laite on rikki. Etelä-Suomen automaatti oy vei kaikki flipperit osakuntatilasta.

·        TVO lähti biljardiliigan joulutauolle sarjajohdossa.

5.      Saapuneet kirjeet:

·        TVO:n seniori Heli Hurme ilmoitti kadottaneensa ansiomerkkinsä, ja haluaisi saada uuden merkin tilalle, tarjoutuen korvaamaan kustannukset. Civis Kimmo Makkonen vastaa kirjeeseen.

6.      Uudet jäsenet: Markus Patola

7.      Jäsenkokousasiat: Päätettiin ottaa vuoden 2001 tilinpäätös hallituksen nimiin ja esittää sen hyväksymistä kevätkokoukselle. Päätettiin hyväksyä esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2003 ja esittää se syyskokoukselle (toimintasuunnitelma liitteenä). Päätettiin hyväksyä esitys talousarvioksi vuodelle 2003 ja esittää se syyskokoukselle (talousarvio liitteenä). Sihteeri laatii kevätkokoukselle esityksen uusista jäsenistä.

8.      Menneet ja tulevat:

·        11. 12. Biljardi: TVO – Tavasti 4 – 2

·        13. 12. 64mula, Boomboxing Beats ja Pasmando

·        14. 12. Hääjatkot

·        17. 12. TVO:n kevätkokous, syyskokous ja juhlavuositoimikunnan kokous

·        19. 12. Twenty Minuters, Trouble Bound Gospel, North States Men

·        21. 12. Barathrum, Soulgrind, Gloomy Grim

·        26. 12. Kinkun hautuu

·        8. 1. Biljardi

·        10. 1. Minus SF, They Stole a Million, Jadecroon

·        11. 1. Rite, Total Devastation

9.      Muut mahdolliset asiat:

·        Kuraattori Hautakangas inventoi varastot uuden vuoden jälkeen.

10.  Päätettiin, ettei tänä vuonna pidetä enää hallituksen kokouksia.

11.  Kuraattori Hautakangas päätti kokouksen kello 21.21.

 

 

 

 

pj. Tomi Hautakangas

 

siht. Kimmo Makkonen

 

 

 

Hyväksyntä tälle pöytäkirjalle

 

 

 

 

 

 

Anton Kupias

 

Otto Haaki

 

 

 

 

 

Jutta Niemi

 

Veljo Velling

 

 

 

Petteri Siltanen