Hallituksen kokous 18. 3. 2002

 

Läsnä:  Otto Haaki, Kati Häkkinen, Kimmo Makkonen, Jutta Niemi, Marko Pihl ja Petteri Siltanen

1.      Puheenjohtaja Marko Pihl avasi kokouksen kello 18.40.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei käsitelty, koska sitä ei ollut puhtaaksikirjoitettu.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Uusi kuittipohjalomake on otettu käyttöön. Tämä lomake tulee täyttää jokaisesta tapahtumasta, josta kirjanpitoon tulee käteiskuitti.

·        Kimmo Makkonen kävi SHO:n 77. vuosijuhlassa. SHO:lle lahjoitettiin kaiutinkaappi ja vihta.

5.      Saapuneet kirjeet: ei ole

6.      Uudet jäsenet: ei ole

7.      Puhelimen osto: osakunnan molemmat puhelimet ovat rikki. Marko Pihl ja Petteri Siltanen selvittävät, mitä uusi maksaa, ja ostavat tarkoituksenmukaisen laitteen.

8.      Menneet ja tulevat:

·        12. 3. filosofisia kuvia

·        13. 3. biljardi TVO – Aropupu 4 – 2

·        15. 3. Mannhai, Devillac

·        16. 3. PP

·        19. 3. Yo-talo elää -palaveri, juhlavuositoimikunnan kokous

·        20. 3. keskustelutilaisuus

·        22. 3. Disgrace

9.      Muut mahdolliset asiat:

·        PP:n keikka oli ongelmallinen. Ko. ohjelman järjestäjien kanssa ei tehdä enempää tilaisuuksia tänä vuonna.

10.  Seuraava kokous 25. 3. kello18.00.

11.  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.08.

 

 

 

pj. Marko Pihl

 

siht. Kimmo Makkonen