Hallituksen kokous 20. 5. 2002

 

Läsnä:  Anton Kupias, Tomi Hautakangas, Jutta Nerg, Riitta Jytilä, Kati Häkkinen, Marko Pihl, Veljo Velling, Otto Haaki, Jani Vehkaperä ja Jutta Niemi

1.      Puheenjohtaja Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 18.18.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      11. 3. 2002 pidetyn kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja pöytäkirjasta korjattiin kohta kahdeksan: 28. 5. 2000 on pidetty kokous, jonka pöytäkirja on kadonnut. Edellisen, 29. 4. 2002  pidetyn, kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin korjauksella, jonka mukaan pa-laitteiden vuokra on 100 euroa, josta palkka on 50 euroa.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Mocca-siideriä vanhentui 30 pulloa. Hallinto huolehti jätteen käsittelystä.

·        Osakunnat ja TYY ovat pitäneet kokouksen vuokrasopimuksen uusinnasta. TYY:n pääsihteeri Olli Järvelä neuvottelee TYS:n kanssa osakuntien tilojen kunnossapidosta. Karesto TYS:stä selvittää kesäkuussa mihin toimenpiteisiin TYS ryhtyy.

·        Polakit levyttivät. Pitkäsoitto Arcona on saatavilla.

·        Flipperikilpailu päättyi. HBR voitti kolmesta koneesta kaksi, ja KUR yhden. Uusi kilpailu alkaa heti, ja jos osakuntaan toimitetaan uudet flipperit, alkaa siitä uusi kilpailu. Roadshow-pelin rahalukko on rikkoutunut, ja korjauslasku saattaa olla varsin suuri.

·        Willehard Haaki valmistui tänään.

5.      Saapuneet kirjeet:

·        VSO ilmoitti kuraattorivalinnastaan.

6.      Uudet jäsenet: ei ollenkaan.

7.      Vuoden 2000 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös päätettiin vahvistaa.

8.      Päätettiin esittää kevätkokoukselle Timo Soikkasen valitsemista inspehtoriksi.

9.      Päätettiin myöntää Veljo Vellingille (henkilötunnus xxxxxx-xxxx) valtuus vastaanottaa uusi pankkiautomaattikortti.

10.  Menneet ja tulevat:

·        1. 5. Osakunnan lippu osallistui vapputapahtumaan Puolalanmäellä.

·        3. 5. John F, Nav, The Punk Fiction, The 2 Short, Immodium

·        4. 5. Zú, Magyar posse, Ektroverde

·        5. 5. Polakit äänittivät

·        6. 5. Osakuntakokous

·        10. 5. Stanley, Downbound, Discore

·        11. 5. Furiant, All in Me, Superchrist, Pint o Six

·        13. 5. Osakuntakokous ja juhlavuositoimikunnan kokous

·        16. 5. Aurajokilaivurit

·        17. 5. Disco Ensemble, Out of Bounds, Dust Eater Dogs, Furiant

·        18. 5. Flora-risteily, yksityistilaisuus

·        20. 5. Osakuntakokous

·        22. 5. Sabot, Kroko

·        24. 5. Nicole, Vostok

·        25. 5. Twelve Inches, Pahus, Junction

11.  Muut mahdolliset asiat:

·        Marko Pihl voitti Uusia jäseniä -kilpailun viidellä uudella jäsenellä. Avattiin uusi kilpailu samoilla säännöillä. Kilpailuaikaa on seniorijuhliin saakka.

·        Jani Vehkaperä ilmoitti, että VSOP:n romantiikkanumero ilmestyy siihen mennessä, kun uudet opiskelijat tulevat yliopistoon.

·        Hyväksyttiin kannanotto: Opiskelijoiden liikuntavuoroille suunnitellaan maksuja, mikä ei ole hyväksyttävää. Jani Vehkaperä kirjoittaa kannanottokirjeen. TYY:n kanssa keskustellaan asiasta.

12.  Seuraava kokous on 27. 5. 2002 kello 18.00.

13.  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.10.

 

 

 

pj. Tomi Hautakangas

 

siht. Kimmo Makkonen