Hallituksen kokous 23. 9. 2002

 

Läsnä:  Hallituksen jäsenistä Tomi Hautakangas, Anton Kupias, Veljo Velling, Kati Häkkinen, Otto Haaki ja Kimmo Makkonen; lisäksi civis Johanna Haapanen ja ulkojäsen Panu Tyhtilä

1.      Kuraattori Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 19.12.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      16. 9. 2002 pidetyn kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Politiikan tutkimuksen klubi on kutsunut osakuntalaiset järjestämälleen ekskursiolle Pietariin 10. – 13. 10. 2002.

·        Biljardiliiga alkaa ensi viikolla.

5.      Saapuneet kirjeet:

·        Voima-lehti ilmoitti, että TVO:ssa jaettavat lehdet toimittaa vastaisuudessa Posti oy. Ilmoitus on kummallinen, nimittäin Voima-lehden kanssa ei ole sovittu lehden jakelusta osakunnassa.

·        Kainuukerho lähetti kutsun kymmenenteen vuosijuhlaansa.

6.      Uudet jäsenet: Ei ole.

7.      Juhlavuositoimikunnan esitys yhteistyökumppanisopimusneuvottelupalkkioksi: Juhlavuositoimikunta on ehdottanut, että neuvottelijalle suoritetaan palkkioksi neuvoteltujen sopimusten arvosta 10 % ensimmäisen hankitun 2000 euron osalta, ja tämän summan täytyttyä 20 % sopimusten arvosta. Jos sopimusten arvo on epäselvä, taloudenhoitajan tulee arvioda sopimuksen arvo. Päätettiin hyväksyä ehdotus.

8.      Menneet ja tulevat:

·        17. 9. Juhlavuositoimikunnan kokous

·        17. 9. Pultereiden kastajaiset

·        19. 9. Fonetiikan ja venäjän opiskelijoiden kastajaisrasti

·        20. 9. Antti Mankkin ja Sami Salmisen syntymäpäiväjuhla

·        21. 9. Kuolleen musiikin yhdistyksen vuosipäiväseremonia

·        27. 9. Constricted ja Earwig Japanista, Pohja ja Selfish

·        28. 9. Boomhauer ja Damn Seagulls

9.      Muut mahdolliset asiat:

·        Civis Jani Vehkaperä ilmoitti, että hänelle ei tarvitse suorittaa V.S.O.P:n numeron 2/2002 ilmoitusmyynnistä tavallisesti suoritettua proviisiota, koska päätoimittajan virkaan sisältyvät etuudet ovat jo riittävän laajat.

·        Civis Otto Haaki selvitti Kalervo Palsa -näyttelyretken kustannuksia: opastus maksaa 51 euroa ja liput ryhmälle 4 euroa henkilöltä. Perjantaisin museoon on vapaa pääsy.

10.  Seuraava kokous 30. 9. 2002 kello 19.05.

11.  Kuraattori päätti kokouksen kello 19.35.

 

 

 

pj. Tomi Hautakangas

 

siht. Kimmo Makkonen