Hallituksen kokous 25.11.2002

 

Läsnä:  Tomi Hautakangas, Veljo Velling, Kati Häkkinen, Otto Haaki, Marko Pihl, Kimmo Makkonen, Tanja Keränen, Kristian Selin

1.      Puheenjohtaja Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 17.06.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.Kimmo Makkonen vetosi debattikisa kiireisiin, joten Otto Haaki valittiin toimimaan sihteerinä.

3.      18.11. kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen siirrettiin printterin toimintakunnon takia.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Tyy teki projektianomuspäätökset; Yormula-yliopistomestaruuskisat sai 50€, TVO:n juhlakirja 700€.

·        Kimmo kävi edustamassa TVO:ta TYY:n ja P-Klubin vuosijuhlissa. Hauskaa oli.

·        TVO voitti Kornerin pubiliigassa 6-0.

5.      Saapuneet kirjeet:

·        Pohjolan nuorten akatemia – esite.

6.      Uudet jäsenet:

·        Pekka Kalevi Eskola

14. Menneet ja tulevat:

·        22.11. Kalsaripaita & Multa

·        23.11. Heartburns

Ja tulossa

·        26.11. Yormulat

·        27.11. Pubiliiga TVO – Masa

·        29.11. Kostajat & Deep Turtle

·        30.11. Ritarikunta

15. Muut mahdolliset asiat: (Jutta Niemi saapui kokoukseen)

·        Kevät & Syyskokous Ti 17.12.2002 klo 18.00 alkaen

16. Seuraava kokous 2.12.2002 kello19.00.

17. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.25.

 

 

 

pj. Tomi Hautakangas

 

siht. Otto Haaki