Hallituksen kokous 27. 5. 2002

 

Läsnä:  hallituksen jäsenet Marko Pihl, Anton Kupias, Veljo Velling, Otto Haaki, Kati Häkkinen ja Kimmo Makkonen; lisäksi cives Johanna Haapanen ja Erno Hyvönen

1.      Puheenjohtaja Marko Pihl avasi kokouksen kello 18.15.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      20. 5. 2002 pidetyn kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4.      Ilmoitusasiat:  ei ole

5.      Saapuneet kirjeet: ei ole

6.      Uudet jäsenet: Leena Marjamäki ja Mikko Veijalainen

7.      Kevätkokouksen ajankohta: Päätettiin, että Veljo Velling kutsuu kokouksen koolle harkitsemaseen ajankohdaksi, kun on edellytykset tilinpäätöksen käsittelemisesksi.

8.      Menneet ja tulevat:

·        20. 5. Osakuntakokous

·        22. 5. Sabot ja Kroko

·        24. 5. Nicole ym.

·        25. 5. Twelve Inches, Pahus, Junction

9.      Muut mahdolliset asiat:

·        Emerituskuraattori Jukka Karvinen on tiedustellut ullakolle varastoitujen puisten taulunkehysten hintaa. Päätettiin, että kehykset annetaan hänelle maksutta.

·        Keskusteltiin remonteista, joita voisi suorittaa kesällä. Jos olisi rahaa, niin jotain voisi tehdä, mutta huonoilla raaka-aineilla ei kannata rakentaa.

10.  Seuraavasta kokousesta päätettiin, että Veljo Velling kutsuu kokouksen koolle pidettäväksi ennen jäsenkokousta.

11.  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.22.

 

 

 

pj. Marko Pihl

 

siht. Kimmo Makkonen