Hallituksen kokous 28. 10. 2002

 

Läsnä:  Hallituksen jäsenistä: Otto Haaki, Kati Häkkinen, Kimmo Makkonen, Tomi Hautakangas, Veljo Velling  ja Marko Pihl; lisäksi civis Daniel Wondafrash

1.      Kuraattori Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 19.17.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      14. 10. 2002 pidetyn kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 21. 10. 2002 ei pidetty kokousta, koska läsnäolijoita oli liian vähän päätösvaltaisuuden totetamiseksi.

4.      Ilmoitusasiat:

·        25. 10. 2002 osakuntatilassa oli vuokratilaisuus, jonka aikana takahuonetta ja wc-tiloja ja tv-ruutu töhrittiin. Tilaisuuden järjestäjä on luvannut tulla siivoamaan jäljet. Samassa tilaisuudessa varastettiin biljardipallo numero 8.

·        Toimintakertomuksen kirjoittaminen on yhä kesken.

5.      Saapuneet kirjeet:

·        TPO:n isäntä toivoi sähköpostitse neuvottelua osakuntien vuokrasopimuksen uusimisesta.

6.      Uudet jäsenet: Matti Vasanen, Antti Aleksi Turkko ja Antti-Veikko Pihlajamäki.

7.      SHO on kutsunut osakunnat osakuntienväliseen sählyturnaukseen 2. 11. 2002 kello 14. TVO osallistuu, joukkueen kapteeniksi valittiin civis Marko Pihl. Civis Kimmo Makkonen huolehtii palkintopokaalin hankinnasta.

8.      Menneet ja tulevat:

·        16. 10. Biljardiottelu

·        19. 10. Sergio, Deep Turtle ja Fun

·        23. 10. Sue-lehden pikkujoulu

·        25. 10. Hiphoppia

·        30. 10. Biljardiottelu TVO – Aropupu

·        31. 10. Hurma ry:n halloweenjuhla

·        2. 11. Vesilaitos, Out of Bounds, Dupe ja Labriola

9.      Muut mahdolliset asiat:

·        Päätettiin, että biljardiliigaotteluiden palkataan tarvittaessa myyjä. Palkka on 8 euroa.

·        Avustusanomukset Turun kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle on jätettävä viimeistään 31. 10. 2002. Kuraattori Hautakangas laatii anomukset TVO:n 75-vuotisjuhlafestivaalia ja historiateoksen julkaisua varten.

·        Civis Danien Wondafrash tiedusteli ikkunoiden korjausaikataulua. Päätettiin, että kuraattori Hautakangas soittaa ylioppilaskyläsäätiöön ja pyytää lisäselvityksiä työn suunnitellusta aikataulusta.

10.  Seuraava kokous 4. 11. 2002 kello 19.05.

11.  Kuraattori Hautakangas päätti kokouksen kello 19.50.

 

 

 

pj. Tomi Hautakangas

 

siht. Kimmo Makkonen