Hallituksen kokous 29. 4. 2002

 

Läsnä:  Jutta Niemi, Tomi Hautakangas, Kati Häkkilä, Kimmo Makkonen, Veljo Velling, Otto Haaki, Marko Pihl, Erno Hyvönen ja Paula Steinby

1.      Puheenjohtaja Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 19.00.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Pöytäkirjat 18. 3, 25. 3, 15. 4. ja 22. 4. pidetyistä kokouksista hyväksyttiin. 11. 3. pidetyn kokouksen pöytäkirjan käsittely siirreettiin seuraavaan kokoukseen.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Kimmo Makkonen kävi Korp! Rotalian kevätkommerssissa 27. huhtikuuta ja VSO:n vuosijuhlassa 23. maaliskuuta. Rotalialle annettiin lahjaksi vihta. VSO:lle vietiin jälleen Aurajoen vettä.

·        PA-laitteet vuokrataan vappuaattona Liljan patsaalle. Laitevuokra on 100 euroa, josta palkka Hauttikselle on 50 euroa€.

5.      Saapuneet kirjeet:

·        Pentti Blomille on saapunut osakuntaan kirje. Se toimitetaan edelleen hänelle.

·        SKO:n kuraattori on sähköpostitse tiedottanut osakuntien vuokrasopimuksen uusimista käsittelevästä kokouksesta. TVO osallistuu kokoukseen.

6.      Uudet jäsenet: Janne Sutinen

7.      S-Osiksen pelleily:

 

Maaliskuun alussa Kimmo Nurminen ehdotti Indie-iltamien järjestämistä TVO:lla ja S-Osiksella yhteistilaisuutena 7. ja 8. kesäkuuta DBTL-festivaalin aikana. S-Osis teki sopimuksen tilojensa käytöstä, vaikka he olivat jo aiemmin vuokranneet tilansa neljännelle osapuolelle. TVO teki sopimuksen Nurmisen kanssa, kun oli saatu selvyys, että Nurminen on saanut S-Osiksen käyttöönsä. Anton Kupias kuuli että S-Osis ei olekaan Nurmisen käytettävissä vasta 23. 4. ja varmisti sen paikkansapitävyyden. Juho Seppälä S-Osikselta kertoi kysyttäessä, että he ovat antaneet tilansa ko. ajankohtana neljännen osapuolen käyttöön. Näin ollen sopimus TVO:n ja Nurmisen välillä on mahdoton, mutta S-Osis ei ole huomionut asiaa lainkaan. Koska ajankohtaan on enää erittäin vähän aikaa, TVO ei pysty järjestämään uutta ohjelmaa, mistä seuraa noin 1000 euron tappio.

 

Indie-iltamat olisivat olleet myös S-Osikselle huomattavasti järkevämpi tilaisuus kuin nyt järjestettävä. Valtakunnallisesti merkittävästä kulttuuritapahtumasta kieltäytyminen on epärationaalinen teko.

 

Toimenpide-ehdotuksina esitettiin toteutettavaksi

a)      kuohitseminen,

b)      turpiinveto,

c)      kirje jossa selitetään heidän tyhmyytensä siten että he ymmärtävät, ja

d)      vahingonkorvausvaatimus.

Toimenpiteistä päätettiin suorittaa kohdat c ja d. Kohdista a ja b luovuttiin, koska ne ovat lailla kiellettyjä.

 

8.      Menneet ja tulevat:

·        26. 4. No Shame, Hundred Million Martians, Flipping Beans ja Minus SF

·        27. 4. Rite ja Zerocharisma: yhtyeitten korkeasta laadusta huolimatta yleisöä oli vähän, mistä seurasi tappiota noin 100 euroa.

·        29. 4. Jäsenkokous

·        30. 4. Osakunnan lippu lakitustilaisuudessa Puolalanmäellä

·        3. 5. John F, Nav, The Punk Fiction, The 2 Short ja Immodium

·        4. 5. Magyar Posse ja Ektroverde

·        5. 5. Polakit äänittää

·        6. 5. Osakuntakokous

9.      Muut mahdolliset asiat:

·        Tiedoksi: Maanantaina 6. 5. kello 17.15 on jäsenkokous, jossa käsitellään vuoden 2000 tilinpäätöksen korjaus ja hallituksen tili- ja vastuuvapaus.

10.  Seuraava kokous 6. 5. kello 18.00.

11.  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.48.

 

 

 

pj. Tomi Hautakangas

 

siht. Kimmo Makkonen