Hallituksen kokous 30. 9. 2002

 

Läsnä:  Hallituksen jäsenistä: Tomi Hautakangas, Kati Häkkinen, Riitta Jytilä, Anton Kupias, Kimmo Makkonen, Jutta Nerg, Jutta Niemi, Marko Pihl ja Veljo Velling, hallituksen ulkojäsen Jani Vehkaperä, VTM Erno Hyvönen ja FM Paula Steinby

1.      Kuraattori Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 19.16.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      23. 9. 2002 pidetyn kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4.      Ilmoitusasiat:

·        TYS on peittänyt kosteusvahinkoa korjatessa aiheuttamansa vauriot peltilevyllä.

5.      Saapuneet kirjeet: ei ollenkaan.

6.      Uudet jäsenet: Tero Sakari Kaihlavirta, Veera Maria Kaukoranta, Marko Juhani Kukkonen, Antti Tiainen ja Mikko Matias Lahti.

7.      VTM Erno Hyvönen ehdotti ainejärjestöjen välisten yormulakilpailujen järjestämistä. Päätettiin, että kilpailua varten voidaan ostaa seitsemän yormula-autoa, ja että VTM Erno Hyvönen ja civis Jarkko Romppanen huolehtivat valmisteluista.

8.      Remonteeraus – episodi I, Pieni puoli: Osakunnan sisäseinässä havaittu kosteusvaurio on yhä korjaamatta. Sekatyömies Kesäläinen TYS:stä on ilmoittanut, että TYS ei aio tehdä asialle mitään, mutta voi antaa osakunnalle seinän korjauksessa tarvittavat maalit. Olli Järvelän neuvottelut osakuntatilojen kunnossapito- ja parannustoimista (ks. 4/25.5.2002) eivät ole edenneet, sillä TYS neuvottelee kappelin vuokraamisesta seurakunnalle, ja haluaa päättää osakuntatiloihin ja kappeliin suoritettavistä toimenpiteistä samanaikaisesti. Keskusteltiin kahdesta ehdotuksesta: 1. Pyydetään TYS:ltä maalit ja tarvikkeet, ja urakoidaan itse. 2. Teetetään kosteusvahinkojen korjaus ulkopuolisella urakoitsijalla, ja vaaditaan TYS:ltä korvaus siten kuin laissa liikehuoneiston vuokrauksesta (Suomen säädöskokoelma 482/1995) säädetään. Päätettiin, että päätös asiasta tehdään seuraavassa kokouksessa, jossa valitaan toimeenpantava remontointisuunnitelma. Käsiteltävien suunnitelmien tulee sisältää kaikki pienen puolen huolto- ja ehostustöissä suoritettavat toimenpiteet, mm. maalattavat pinnat ja käytettävien maalien värikoodit ja likimääräiset kustannusarviot.

9.      Menneet ja tulevat:

·        26. 9. Constricted (JPN), Earwig (JPN), Selfish, Pohja

·        27. 9. Boomhauer ja Damn Seagulls

·        2. 10. Biljardi TVO – Ekman

·        4. 10. Micragirls, The Slideshaker, Trouble Bound Gospel

10.  Muut mahdolliset asiat:

·        Kevät kokous pystytään pitämään lokakuussa.

·        Panu Tyhtilä voisi maalata wc:n seinälle freskon. Asia jätetään pöydälle, koska seuraavassa kokouksessa voi olla käytettävissä tietoa TYY:n ja TYS:n osakuntatilojen ylläpito- ja parannustoimenpiteistä.

11.  Seuraava kokous 7. 10. 2002 kello 19.05.

12.  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.20.

 

 

 

pj. Tomi Hautakangas

 

siht. Kimmo Makkonen