Hallituksen kokous 10. 3. 2003

 

Läsnä: Hallituksen jäsenet  Anton Kupias, Jutta Nerg, Mikko Pakkanen, Riitta Jytilä, Sakari Seppälä, Simo Tuominen, Petteri Siltanen, Kristian Selin ja Veljo Velling, sekä cives Jutta Niemi, Erno Hyvönen, Johanna Haapanen sekä Kati Häkkinen

1.      Q-raattori Anton Kupias avasi kokouksen kello 16.22.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4.      Ilmoitusasiat:

·        TYY:ltä on saatu toiminta-avustusta 1600 €

·        Senioriyhdistys on lahjoittanut osakunnalle 3400 €

5.      Saapuneet kirjeet: ei ole

6.      Uudet jäsenet: ei ole

7.      Festarit:

·        Siivoukset ja työntekijät sovitaan hyvissä ajoin ennen tilaisuuksia. Sakari siivoaa perjantaina

8.      TVO-paita:

·        Suunnitteilla on uusi TVO-T-paita, mukailtu TVO75- julisteesta. 100 kpl maksaisi 13,95/kpl, 200 kpl 10,80/kpl. Ei päätetty vielä muuta.

9.      Maakuntaretki:

·        Kohteena Lieto, retki järjestetään toukokuussa, käyntikohteina mm. Vanhalinnan kartano ja TVO:n tammi, luontopolku. Civis Hyvönen toimii yhteyshenkilönä. Tarkka ajankohta päätetään myöhemmin.

10.  Menneet ja tulevat:

·        5.3 Juhlakirjan julkaisutilaisuus ja TVO75-juhlakonsertti

·        8.3. 75-vuotisjuhla

·        12.3. Pubiliiga-ottelu

·        13.-15.3 TVO75-festarit

11.  Muut mahdolliset asiat: ei ole

12.  Seuraava kokous ma 17.3 klo 16

13.  Q-raattori Anton Kupias päätti kokouksen klo 16.50.

 

 

 

 

 

 

pj. Anton Kupias

 

siht. Mikko Pakkanen