Hallituksen kokous 14. 4. 2003

 

Läsnä: Hallituksen jäsenet  Anton Kupias, Mikko Pakkanen, Jutta Nerg, Emmi Wichmann, Sakari Seppälä, Riitta Jytilä, Marko Pihl ja Veljo Velling, sekä cives Tomi Hautakangas sekä Otto Haaki

1.      Q-raattori Anton Kupias avasi kokouksen kello 16.35.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Alkoholitarkastaja kävi osakunnassa 11.4. Osakunta antoi itsestään yleisvaikutelman hyvä, kuitenkin vastaavan hoitajan nimi tulisi olla seinällä.

·        Stipendienjakoperustetoimikunnan kokous on ti 15.4. klo 17 osakunnassa.

·        Juhlakirjatoimikunta ei ole vielä kokoontunut.

·        Sihteeri Pakkanen ei ole saanut TYS:n maalariin yhteyttä, koskien eteisen maalausta.

5.      Saapuneet kirjeet:

·        SHO ry:ltä Yrjösitsit-kutsu

6.      Uudet jäsenet: ei ole

7.      Vastaavat hoitajat:

Vastaavan hoitajan nimi tulee olla seinällä aina kun osakunta on auki. Päivystäjä on sen päivän vastaava hoitaja, jona päivystää. Lauantaille ja sunnantaille nimetään myös vakituiset vastaavat hoitajat. Jos illalla on tilaisuus, siirtyy vastaavan hoitajan vastuu oluenmyyjälle tilaisuuden alkaessa. Ilmoitustaululle tehdään lista, josta selviää kunkin päivän vastaava hoitaja.

8.      Menneet ja tulevat:

·        11.4. Westcoast Whippers, Queenstone

·        12.4. Viimeinen Kolonna, Throwback, Yhteiskunnan Ystävät

·        17.4. Fleas & Lice(Hol), Dread 101(Tsekki), Dr. Green(Liettua), Riistetyt

·        18.4. Pole Position: 64mula, Boomboxing Beats, L’go Pistooli, Pasmando

·        19.4. The Pollyvox, Disgrace

9.      Siivousvuorot:

Torstainhin mennessä siivoaa ryhmä 2, ryhmä 3 siivoaa pe, ryhmä 4 la, ryhmä 5          viimeistään maanantaina.

10.  Muut mahdolliset asiat:

·        Vipin otto: Vipin ottaminen kassasta ei ole sallittua

·        Emmi Wichmann hoitaa sihteerin tehtäviä kevätlukukauden loppuun.

11.  Seuraava kokous ma 28.4 klo 16

12.  Q-raattori Anton Kupias päätti kokouksen klo 17.45.

 

 

 

 

 

 

 

pj. Anton Kupias

 

siht. Mikko Pakkanen