Hallituksen kokous 20. 1. 2003

 

Läsnä: Hallituksen jäsenet  Anton Kupias,   Mikko Pakkanen, Simo Tuominen, Riitta Jytilä, Mari Korhonen,  Sakari Seppälä, Kristian Selin, Marko Pihl, Veljo Velling ja Petteri Siltanen, sekä cives Tomi Hautakangas, Petri Loukasmäki ja Erno Hyvönen

1.      Q-raattori Anton Kupias avasi kokouksen kello 19.20.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei käsitelty, koska sitä ei ollut tulostettu.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Osakunnan historian 1. kuraattori Aatos Petäjä kuoli 7.1.

·        Karonkka pidetään Nauvossa 25.1. Hinnaksi on sovittu 300 € (+siivous)

·        VSOP:n deadline on 28.2.

·        Isäntä Pihl on järjestellyt tietokoneiden mediatiedostoja

5.      Saapuneet kirjeet: ei ole

6.      Uudet jäsenet:

·        Juhana Vähänen, Tiina Larkela

7.      Menneet ja tulevat:

·        Bilismatsi 15.1. TVO voitti 4-2

·        Karonkka 25.1.

8.      Muut mahdolliset asiat:

·        D-Mari ostaa karonkan ruuat. Budjetti on vapaa.

17. Q-raattori päätti kokouksen klo 19.51. 

 

 

 

 

 

 

 

pj. Anton Kupias

 

siht. Mikko Pakkanen