Hallituksen kokous 21. 3. 2003

 

Läsnä: Inspehtori Timo Soikkanen, hallituksen jäsenet  Anton Kupias, Jutta Nerg, Mikko Pakkanen, Riitta Jytilä, Mari Korhonen,  Sakari Seppälä, Marko Pihl, Simo Tuominen sekä civis Kimmo Makkonen

1.      Kuraattori Anton Kupias avasi kokouksen kello 22.38.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Osakunta on saanut TYS:ltä meluvalituksen. Valitus todettiin perusteettomaksi.

5.      Saapuneet kirjeet: ei ole

6.      Uudet jäsenet:

·        Eerika Toukoniitty

7.      Inspehtorin ja kuraattorin merkit:

Koska inspehtorilla, kuraattorilla sekä isännällä ei ole enää juhlapuvussa käytettäviä tunnusmerkkejä, päätetään teettää uudet merkit. Asiaa hoitamaan ehdotetaan toimikuntaa, johon kuuluvat Anton Kupias, Riitta Jytilä, Simo Tuominen, Mari Korhonen ja Jukka Laine.

8.      Uusi PA:

Civis Tomi Hautakangas on ehdottanut uuden PA:n (äänentoistolaitteisto) hankintaa, koska vanha alkaa olla käyttöikänsä lopussa. Uusi laitteisto maksaa noin 10000 €, ja hankinnassa tarvitaan ko. alan asiantuntemusta. Päätettiin valmistella avustusehdotus seniorisäätiölle. Anton Kupias hoitaa asiaa.

9.      Valtuuskunta VSO:lle:

Helsingin Yliopiston Varsinaissuomalainen Osakunta on lähettänyt vuosijuhlakutsun TVO:lle. Päivämäärä on 29.3., ja kuraattori Kupias sekä civis Makkonen lähtevät edustamaan TVO:ta.

10.  Kasvisruokailija-alennus vuosijuhlamaksusta:

Vuosjuhlien pitopalvelu Keikkakeittiö on antanut alennusta kaikista annoksista 1,80 €. Päätettiin antaa kasvisruokailijoille 10 € alennus juhlamaksusta sekä palauttaa seniori Katariina Pihalle koko juhlamaksu.

11.  Menneet ja tulevat:

·        19.3. Runo, rummut ja rock- tapahtuma

·        21.3. Division Of Laura Lee, Minus SF, Ben’s Diapers

·        22.3. Prometheuksen bileet

·        26.3. Pubiliiga- ottelu

·        28.3. Silkwood, Darcane, Sister Manic

·        29.3. Stanley, Harmonia, Tric

12.  Muut mahdolliset asiat:

·        Ehdotetaan inspehtoria mukaan juhlamerkkitoimikuntaan

·        Hallitus hoitakoon tehtävänsä. Lisäksi, jos joku on tulossa palkkatöihin johonkin tilaisuuteen, ilmoittakoon siitä mahdollisimman aikaisin.

13.  Seuraava kokous ti 1.4. klo 16

14.  Kuraattori Anton Kupias päätti kokouksen klo 23.25.

 

 

 

 

 

 

pj. Anton Kupias

 

siht. Mikko Pakkanen