Hallituksen kokous 3. 2. 2003

 

Läsnä: Hallituksen jäsenet  Anton Kupias,   Mikko Pakkanen, Simo Tuominen, Jutta Nerg, Riitta Jytilä, Mari Korhonen, Sakari Seppälä, Kristian Selin, Marko Pihl, Veljo Velling ja Petteri Siltanen sekä cives Tomi Hautakangas ja Petri Loukasmäki

1.      Q-raattori Anton Kupias avasi kokouksen kello 19.20.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Kolmen edellisen kokouksen pöytäkirjat hyväksyttiin, karonkkakokouksen pöytäkirja ei ole vielä valmis.

4.      Ilmoitusasiat:

·        10 spotteihin sopivaa lamppua ja savukone + 4 kanisteria on hankittu

·        Civis Hautakangas on jättänyt Yliopistosäätiölle ja Top-seuralle toiminta-avustushakemukset.

·        Juhlavuosijuliste on valmis.

·        Biljardipöytää varten on hankittu imuri.

5.      Saapuneet kirjeet:

·        Tyy:ltä sähköposti alayhdistysten tapahtumakalenterista

·        Tyy:ltä tarjous antaa haalarimerkkejä myyntiin

·        SHO:lta vuosijuhlakutsu

6.      Uudet jäsenet: Inka Sjögren, Satu Käyhty

7.      Vuosijuhla:

            Pidetään 8.3. alkaen cocktailtilaisuudella osakuntatiloissa klo 17. Varsinainen                       

            Juhlatilaisuus klo 19 alkaen Akatemiantalolla. Vuosijuhlakortin hinta junioreilta

            37,50 eur, senioreilta ja muilta 42,75 eur. Ohjelmassa ainakin teatteriesitys, jonka        

            kuluihin varataan 150 eur.

8.      Palohälytin:

            Q-raattori Q-pias selvittää osakunnan palohälyttimen tilan ja mahdollisen uuden               

            hälyttimen hankinnan tarpeen.

9.      Megazone-turnaus:

      Päätettin myöntää 25 eur osakuntien välisen Megazone-turnauksen palkintojen

      hankkimiseen.                                                                                   

10.  Siivous:

            Jos siivooja ei ole siivonnut kaikkia siivottavia tiloja, hänelle ei makseta palkkaa.

            Siivousparien tehtävä on huolehtia siivouksesta kohtuullisessa ajassa.       

11.  Tulostin:

Osakuntaan tarvitaan uusi tulostin, nykyiset eivät toimi. Taloudenhoitaja Velling hankkii uuden. Tulostin saa maksaa enintään 250 eur.

12.  Säilytyspalvelusopimus:

TVO:lla on pankkinsa kanssa säilytyspalvelusopimus, joka lopetetaan tarpeettomana.

13.  Menneet ja tulevat:

·        Ke 29.1 biljardiottelu

·        To 30.1 Punk-tilaisuus

·        La 1.2 Asennevammayhdistys ja muita

·        La 8.2 Stakeout ja muita

14.  Muut mahdolliset asiat:

·        Yhdistysrekisteriin tarvitaan linkki TVO:n kotisivuille. Q-raattori hoitaa asian

·        Infopalstaa täytyy kirjoittaa Tylkkäriin

·        Tyyn alayhdistyskalenteriin tiedot TVO:n tapahtumista. Q-raattori hoitaa asian

·        Osakunnan inspehtori on saatava vuosijuhlaan.

15. Q-raattori päätti kokouksen klo 20.57. 

 

 

 

 

 

 

 

pj. Anton Kupias

 

siht. Mikko Pakkanen