Hallituksen kokous 1. 9. 2004                      15/04

 

Läsnä: Hallituksen jäsenet  Anton Kupias, Mikko Pakkanen, Marko Pihl, Kristian Selin, Irina Iljin ja Jaakko Salminen sekä emerituskuraattori Tomi Hautakangas

1.      Puheenjohtaja Anton Kupias avasi kokouksen kello 18.15.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirja sekä kokouksen 8.6.2004 pöytäkirja hyväksyttiin.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Taloudenhoitaja on myöntänyt sihteeri Pakkaselle 300 € lainan 2 viikoksi 30.8. Syynä oli Pakkasta uhkaava häätö.

·        Videotykki on saapunut korjattuna takuuhuollosta.

5.      Saapuneet kirjeet:

·        TYY:ltä sähköpostitse kutsu Avajaiskarnevaaleihin 6.9.

6.      Uudet jäsenet:

·        Ei ole.

7.      Virvoitusjuomien  hinnat:

·        Kassakoneeseen unohtui DBTL:n jälkeen limun tilaisuushinnaksi 1,50 €. Limua on myyty tähän hintaan viimeisten 4 tilaisuuden ajan. Päätös: Limun hinta lasketaan takaisin 1 euroon. Perustelu: Limun myynti ei tuota juurikaan voittoa ja on lähinnä jäsenten palvelua.

8.      Velkakorko:

·        Taloudenhoitaja ehdottaa koron perimistä velkakirjoista yleisen käytännön mukaisesti. Ehdotettu korko on 4,5 % 1.9.2004 myönnetyistä lainoista alkaen. Tällöin velkakirjoilla olisi sama korko kuin TYY:n vippikassalla. Taloudenhoitajan mukaan koron perintä on tarpeellista osakunnan taloudellisen tilanteen kannalta. Päätös: Osakunta alkaa periä korkoa uusista velkakirjoista ehdotuksen mukaisesti. Perustelu: Koron periminen kannustaa velallisia maksamaan velkansa ajoissa.

9.      Menneet ja tulevat:

·        26.8. Minority Blues, Phoenix Foundation, While I’m Alive

·        28.8. Leaky Soles, TV-Resistori, Wojciech

·        4.9. TVO:n pingisturnaus

·        7.9. No Rest(BRA), Biopsy, Khatarina

·        8.9. Pilttibileet (yhteistilaisuus)

10.  Siivousvuorot:

·        Siivousvuorot ovat selvillä.

11. Muut mahdolliset asiat:

·        Piano: Kristian Selin on selvittänyt vanhan pianon korjauskustannuksia ja hänen mukaansa korjaus maksaisi tuhansia euroja. Selinillä on myös ehdotus uudeksi pianoksi: Pintavauriollinen uusi Yamaha-piano jonka saisi huomattavasti normaalihintaa edullisemmin. Piano ei ole vielä nähtävillä ja Selin kertoo asiasta lisää kun on nähnyt pianon. Päätös: Mahdollisen uuden pianon enimmäishinta on 2500 € ja että pianossa on oltava pyörät. Perustelu: Jos uusi piano hankitaan, taloudellinen tilanne ei salli kalliimman pianon hankkimista. Pyörät ovat välttämättömät pianon siirtämiseen.

·        Kitara: Uuteen kitaraan ehdotetaan ostettavaksi kova laukku. Päätös: Ostetaan kitraan ko. laukku. Perustelu: Laukku auttaa kitaran säilymisessä ehjänä.

12.  Seuraava kokous keskiviikkona 8.9. klo 18.

13.  Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.