Hallituksen kokous 11. 2. 2004                        4/04

 

Läsnä: Hallituksen jäsenet Marko Pihl, Emmi Wichmann, Mikko Pakkanen, Petteri Siltanen, Sakari Seppälä, Irina Iljin ja Janne Jakamo,  

   sekä civis Otto Haaki

1.      Puheenjohtajan poissaollessa toiminnanjohtaja Siltanen avasi kokouksen kello 18.30.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei hyväksytty, koska sitä ei oltu puhtaaksikirjoitettu.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Ei ole

5.      Saapuneet kirjeet:

·        Ei ole

6.      Uudet jäsenet:

·        Ei ole

7.      Flipperikilpailun avaaminen:

·        Päätetään, että perinteinen flipperikilpailu avautuu uuden flipperin saapuessa osakuntaan. Flipperi saapunee viikolla 7. Pelien hinnoista civis Otto Haaki on sopinut seuraaavaa: Hinta 1 €/ peli, 2 €/ 4 peliä. TVO saa flipperin tuotosta 30 %. Lisäksi osakuntaan saadaan mahdollisesti flipperin avain, jotta osakuntalaiset voisivat korjata koneessa mahdollisesti ilmeneviä pikkuvikoja.

8.      Vuosijuhla:

·        Emäntä on varannut juhlapaikaksi Pietari Brahen juhlasalin. Juhlapuhujaksi on varmistunut Kalevi Wiik. Juhlakutsuja laaditaan huomenna 12.2. osakunnassa. Päätetään vuokrata TYY:n sauna juhlien jälkeisenä päivänä klo 10 alkaen hintaan 85 €.

9.      Menneet ja tulevat:

·        6.2.   Downstairs. So Called Plan

·        7.2.   Phoenix Foundation, Hero, Dishonest, Armageddon Clock, Frivolvol

·        13.2. They Stole A Million, Blue In The Face, Hundred Million Martians

·        14.2. Sweatmaster, The Heartburns, Glant Forest Hog

·        15.2. Etulinja, Dissect, Reactor, Clash City Rockers, Painstream

·        18.2. TVO:n ja P-Klubin järjestämä paneeli akateemisesta vapaudesta

10.  Siivousvuorot:

·        Siivousvuorot ovat selvillä.

11.  Muut mahdolliset asiat:

·        Puhujiksi TVO:n ja P-Klubin järjestämään paneelikeskusteluun akateemisesta vapaudesta ovat tulossa Arno Leino, Timo Soikkanen, Matti Wiberg, Raija Roslakka, Otto Haaki sekä Marko Pihl.

·        Osakunnan oopperaretkeä ei järjestetä osanottajien puutteen vuoksi

15.  Seuraava kokous ke 18.2. klo 18.

16.  Toiminnanjohtaja Siltanen päätti kokouksen klo 19.15.

 

 

 

 

 

pj. sij. Petteri Siltanen

 

siht. Mikko Pakkanen