Hallituksen kokous 13. 10. 2003

 

Läsnä: Hallituksen jäsenet  Anton Kupias, Jutta Nerg, Riitta Jytilä, Mikko Pakkanen, Marko Pihl, Sakari Seppälä, Emmi Wichmann, Petteri Siltanen ja Veljo Velling sekä civis Mikko Kankaanpää

1.      Kuraattori Anton Kupias avasi kokouksen kello 16.08.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Biljardipöydän verka on vihdoinkin vaihdettu. Taloudenhoitaja Velling ottaa yhteyttä edellisen veran turmelijaan uuden veran laskuttamiseksi.

·        Ylioppilaskunnan edustajiston vaalit: Osakunta ei osallistu omalla vaalilistalla edustajiston vaaleihin (HK 9/29.9.2003)

5.      Saapuneet kirjeet:

·        Korp! Rotalian 90-vuotisjuhlakutsu: Eestiläinen ystäväosakuntamme Korp! Rotalia on kutsunut perinteiden mukaisesti kolme jäsentämme osallistumaan vuosijuhlaansa 13-16. marraskuuta. Useampikin osanottaja on tervetullut, heiltä kuitenkin veloitetaan juhlamaksu 750 EEK (n. 48 €). Yöpymistä ei Rotalian puolesta ole järjestetty. Päätetään, että TVO kustantaa osallistujien majoituksen. Ilmoittautumisen takaraja on 1. marraskuuta.

·        Meluvalitus TYS:ltä: TVO on saanut sähköpostin välityksellä TYS:ltä valituksen, jossa kerrotaan osakuntatilan yläpuolisten asukkaiden häiriintyneen osakunnassa järjestetyistä ns. “off hour” –bileistä. Sihteeri Pakkanen lähettää osasyyllisenä vastineen TYS:lle. Hallituksen jäsenet ovat velvollisia huolehtimaan melutasosta ollessaan paikalla osakuntatiloissa.

6.      Uudet jäsenet: ei ole

7.      Uusi jääkaappi:

·        Osakunnassa on todettu tarve uudelle olutjääkaapille. Civis Tomi Hautakangas sekä taloudenhoitaja Velling ovat selvittäneet uuden jääkaapin hankinta-kustannuksia, ja hintaa laitteella olisi noin 1000 – 1200 €. Taloudenhoitajan mukaan TVO:n varallisuustilanne sallii laitteen hankinnan. Isäntä Pihl toteaa, että TVO:n tukisäätiö voisi tukea hankintaa erityisestä kalustobudjetista. Valtuutetaan civis Hautakangas sekä taloudenhoitaja hankkimaan ko. laite.

8.      Seniorijuhlat:

·        Emäntä Nerg on tyytymätön juhlien pitopalvelun (Ison Talon Keikkakeittiö) tapaan suhtautua tuleviin juhliin. Pitopalvelun kanssa on emännän mukaan hankala muodostaa neuvotteluyhteyttä. Emäntä haluaakin vaihtaa pitopalvelua, ja tähän hänellä on myös oikeus. Juhlakutsujen postitus pitäisi aloittaa tällä viikolla, se voi kuitenkin viivästyä ensi viikkoon ellei uutta pitopalvelua löydy pikaisesti. Juhlan osallitumismaksua ei voida päättää ennen kuin pitopalvelun kustannukset ovat selvillä. Emmi Wichmann ilmoittaa, että Rauhanorkesteri on lupautunut juhliin ohjelmaksi. Juhlien jatkojen osallistumismaksuksi päätetään 5 €.

9.  Menneet ja tulevat:

·        10.10.  Tragedy(USA), Selfish

·        11.10.  Kuolleet Intiaanit, Cerubi

·        17.10.  Kaaos IV -festivaali

·        18.10.  Kaaos IV –festivaali

9.      Siivousvuorot:

·        Siivousvuorot ovat selvillä.

 

10. Muut mahdolliset asiat:

·        Torstain päivystys: Emmi Wichmann hoitaa tulevaisuudessa torstain päivystyksen sihteeri Pakkasen sijaan.

·        Maanantain päivystys: Isäntä Pihl ei kykene hoitamaan maanantain päivystystä, uudeksi päivystäjäksi valitaan toiminnanjohtaja Siltanen.

·        Ulko-ovien sulkeminen: Osakuntatilan ulko-ovien sulkemisessa on ilmennyt huolimattomuutta. Hallitus on vastuussa ovien sulkemisesta. Osakuntatilaan ei saa jättää ulkopuolisia henkilöitä ilman, että joku luotettava osakunnan tai hallituksen jäsen on paikalla.

11. Seuraava kokous ma 20.10. klo 16.00.

12. Kuraattori päätti kokouksen klo 16.35.

 

 

 

 

 

pj. Anton Kupias

 

siht. Mikko Pakkanen