Hallituksen kokous 16. 3. 2004                        7/04

 

Läsnä: Hallituksen jäsenet  Anton Kupias, Mikko Pakkanen, Marko Pihl, David Herok,  Jussi Hakokari, Janne Jakamo,  Sakari Seppälä, Irina Iljin, Petteri Siltanen sekä cives Kimmo Makkonen jaKati Häkkinen

1.      Kuraattori Anton Kupias avasi kokouksen kello 18.11.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Civis Kimmo Makkonen osallistuu TVO:n edustajana VSO:n sekä TPO:n vuosijuhliin.

5.      Saapuneet kirjeet:

·        Kutsu Savo-Karjalaisen osakunnan 79-vuotisjuhliin 17.4.

6.      Uudet jäsenet:

·        Ei ole.

7.       Pseudotieteellinen kirjoituskilpailu:

·        On ehdotettu pseudotieteellisen kirjoituskilpailun julistamista päättyneeksi tasapeliin. Päätetään julistaa kilpailu päättyneeksi ehdotuksen mukaisesti. Jaetun ensimmäisen sijan saavuttivat civis Kimmo Makkonen ja

8.      Vastaavan hoitajan koulutus:

·        Todetaan, että vastaavien hoitajien tarve on välitön. Isäntä Pihl sekä apuisäntä Herok ehdottavat itsensä osallistumista yksittäistenttiin, jolloin he saisivat vastaavan hoitajan pätevyyden mahdollisimman pian. Tällainen tentti tulee kalliimmaksi kuin yleinen tentti, seuraava yleinen tentti järjestetään Turussa kuitenkin vasta 19.4. Päätetään maksaa isännän ja apuisännän tentit, jos he läpäisevät sen. Päätetään, että jokainen hallituksen jäsen on velvollinen ilmoittamaan itsensä seuraavaan yleiseen tenttiin, lisäksi päätetään maksaa osallistumismaksu vain läpäistyistä tenteistä.

9.   Maakuntaretki:

·        Todetaan, että olisi mukava lähteä taas kerran maakuntaretkelle ja että on ikävää että maakuntaretkiperinnettä ei ole pidetty yllä. Päätetään että toiminnanjohtaja Siltanen tiedustelee maakunnan eri kunnilta halukkuutta isännöidä retkeä.

10.  Varapuheenjohtajan valinta:

·        Todetaan, että kuraattori on lähdössä matkoille ja että on epäselvää, kuka johtaisi puhetta hallituksen kokouksissa kuraattorin poissaollessa. Päätetään valita Jussi Hakokari varapuheenjohtajaksi toimimaan puheenjohtajana kuraattorin poissaollessa.

11.  Menneet ja tulevat:

·        6.3.   TVO:n 76- vuotisjuhlat

·        12.3. Employee Of The Month, Kamel

·        13.3. I Walk The Line, Jairus(UK), Presley Bastards, They Stole A Million

·        14.3. Mortem(Peru), Slugathor

·        19.3. Teräsbetoni, Blind Store, Twilight Guardians

·        20.3. Agent Cooper, The Elephants, Plain Dust

12.  Siivousvuorot:

·        Siivousvuorot ovat selvillä.

 

 

 

11. Muut mahdolliset asiat:

·        TVOTV- ilta: Seniori Mikko Metsä-Ketelä on selvittänyt asiaa ja ehdottaa videotykin vuokraamista Nuorisokeskukselta. Vuokra on 30 € + pantti 80 €. Lisäksi Metsä-Ketelä voisi suunnitella tapahtuman mainokset sekä jakaa niitä kaupungille. Mainosten painaminen maksaisi 20- 30 €. Päätetään hyväksyä ehdotus ja valtuuttaa seniori Metsä-Ketelä vuokraamaan videotykki sekä maksaa mainosten painaminen.

12.  Seuraava kokous ma 22.3. klo 19.30.

13.  Kuraattori päätti kokouksen klo 18.50.

 

 

 

 

pj. Anton Kupias

 

siht. Mikko Pakkanen