Hallituksen kokous 17. 11. 2003

 

Läsnä: Hallituksen jäsenet  Anton Kupias, Marko Pihl, Riitta Jytilä, Mikko Pakkanen, Jutta Nerg, Simo Tuominen, Veljo Velling ja Petteri Siltanen sekä cives Tomi Hautakangas, Petri Loukasmäki ja Johanna Haapanen

1.       Kuraattori Anton Kupias avasi kokouksen kello 19.31.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.       Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.       Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4.       Ilmoitusasiat:

·         TYY on myöntänyt projektiavustusta 1200 € PA-laitteiston hankkimiseen.

·         Lauantaina 15.11.03 olleeseen tilaisuuteen ei oltu hankittu työntekijöitä.

·         TPO:n hallitus hyväksyi TVO-TPO:n vuokrasopimuksen korjausehdotuksen.

·         SHO on saanut vastaavien hoitajien koulutukseen 200 € projektiavustusta TYY:ltä, kuitenkin enimmillään 20 €/hlö.

5.       Saapuneet kirjeet:

·         Sähköpostia TYY:ltä koskien osallistumista Abi-päivään 14.1.2004.

·         SHO:lta sähköpostia koskien osakuntien välistä sählyturnausta.

6.       Uudet jäsenet:

·         Rauna Timonen

7.       Siivous:

·         Päätetään aloittaa seniorijuhlia varten siivoaminen aloitetaan jo torstaina, koska  perjantaina monella jäsenennä on muuta tekemistä. Sihteeri Pakkanen tiedottaa tästä tvoaktiivi- sähköpostilistalla.

8.       Seniorijuhlat:

·         Tukussa on käytävä ennen torstaita, emäntä Nerg ja toiminnanjohtaja Siltanen hoitavat käynnin. Civis Otto Haaki pyritään saamaan mukaan ostosmatkalle konsultiksi. Juhliin voi vielä ilmoittautua, ja sihteeri Pakkanen tiedottaa tästä tvoaktiivi- listalla. Pitopalvelu Ison Talon Keikkakeittiö saapuu paikalle juhlapäivänä klo 16 tekemään tarjoiluun liittyviä järjestelyjä.

9.  Menneet ja tulevat:            

·         11.11.  Remains of the Day(USA), Madame Germen(SPA), They Stole A Million

·         14.11.  7 of Tesalonika support gig: Abduktio, Armageddon Clock, Inhale Corpses, Red Cabaret, Wheel of Dharma

·         15.11.  Kyyrö, Misconduct(SWE), Painfield(SWE), Evilsons

·         22.11. Seniorijuhlat

8. Siivousvuorot:

·         Siivousvuorot ovat selvillä.

9.  Muut mahdolliset asiat:

·         Kylmäkaappi: Uuden kylmäkaapin hinta on noin 1200 € (HK 7/13.10.03), mutta isäntä Pihl saa vuokrattua panimolta kaapin hintaan 17 €/kk. Vuokra sisältää kaapin huollon. Päätetään vuokrata kylmäkaappi ostamisen sijaan.

·         VSOP: On kysytty, miksi uusi VSOP ei osallistunut TYY:n alayhdistyslehtikilpailuun. Syy tähän on se, ettei kukaan ottanut vastuuta lehden ilmoittamisesta kilpailuun.

·         Civis Otto Haaki on ollut yhteydessä Tyrvään Pelikone KY:hyn ja neuvotellut sopimuksen flipperi-pelikoneiden hankkimisesta osakuntaan.

10.   Seuraava kokous ma 24.11. klo 19.00.

11. Kuraattori päätti kokouksen klo 20.04.

 

 

 

 

pj. Anton Kupias

 

siht. Mikko Pakkanen