Hallituksen kokous 20. 10. 2003

 

Läsnä: Hallituksen jäsenet  Anton Kupias, Jutta Nerg, Mikko Pakkanen, Marko Pihl, Petteri Siltanen, Simo Tuominen ja Veljo Velling sekä cives Tomi Hautakangas ja Jutta Niemi

1.      Kuraattori Anton Kupias avasi kokouksen kello 16.13.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4.      Ilmoitusasiat:

·        TVO:n tukisäätiö on lahjoittanut TVO:lle 30000 mk (5045,60 €) PA-laitteiston sekä TVO:n 75-vuotisjuhlakirjan kustannuksiin. Tästä summasta 1900 € on varattu juhlakirjaan ja loput PA-laitteistoon.

·        PA-laitteiston hinta on 6710 €, ja se saapuu osakuntaan todennäköisesti keskiviikkona 22.10.

5.      Saapuneet kirjeet:

·        Turun yliopiston ylioppilaskunnalta kutsu TYY:n 81-vuotisjuhliin la 15.11. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.10.

·        Turun kaupungin kulttuuritoimelta Kulttuurilinja-esite sekä muistutus mahdollisuudesta hakea avustusta kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille. Hakuaika päättyy 31.10. klo 16.

6.      Uudet jäsenet:

·        Vesa Immonen, Irina Iljin

7.      Uusi verkkotunnus:

·        Verkkotunnusta www.tevis.fi on ehdotettu uudeksi TVO:n kotisivujen web-osoitteeksi. Tunnuksen rekisteröinti maksaisi 50 €. Päätetään olla hankkimatta uutta verkkotunnusta, koska tarvetta tälle ei ole.

8.      Seniorijuhlat:

·        Emäntä Nerg on ollut yhteydessä pitopalvelu Ison Talon Keikkakeittiöön, ja on saanut sieltä uuden menuehdotuksen. Uusi menu koostuu muun muassa porsaanleikkeestä ja kermaperunoista, ja kuulostaa hallituksen mielestä hyvältä. Hinta on 15 €/hlö. Päätetään käyttää tätä menua ja pitopalvelua juhlien järjestämiseen. Päätetään juhlamaksuksi 15 € jäseniltä ja 20 € senioreilta.

9.  Menneet ja tulevat:

·        17.10.  Kaaos IV -festivaali

·        18.10.  Kaaos IV –festivaali

·        24.10.  Yksityistilaisuus

·        25.10.  Callisto, Total Devastation

9.      Siivousvuorot:

·        Siivousvuorot ovat selvillä.

10. Muut mahdolliset asiat:

·        Vuoden 2002 tilinpäätöksen hyväksyminen. Hallitus hyväksyy ko. vuoden tilinpäätöksen.

·        Kevätkokouksen ajankohta. Päätetään tämän vuoden kevätkokouksen ajankohdaksi maanantai 3.11. kello 18.

11. Seuraava kokous ma 27.10. klo 16.00.

12. Kuraattori päätti kokouksen klo 16.35.

 

 

 

 

pj. Anton Kupias

 

siht. Mikko Pakkanen