Hallituksen kokous 23. 2. 2004                        5/04

 

Läsnä: Hallituksen jäsenet  Anton Kupias, Mikko Pakkanen, Petteri Siltanen, David Herok, Sakari Seppälä, Irina Iljin ja Janne Jakamo

1.      Kuraattori Anton Kupias avasi kokouksen kello 19.16.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Sinebrychoffin viime toimituksesta puuttui 3 tilattua olutkoria. Asia oli huomioitu laskussa.

5.      Saapuneet kirjeet:

·        Kutsu TPO:n 75-vuotisjuhliin 27.3.

6.      Uudet jäsenet:

·        Anna Suominen

7.       Tupakan ja karkkien osto:

·        Todetaan, että osakunnan tupakka- ja karkkivarastot ovat ehtyneet. Päätetään, että Janne Jakamo käy kuluvalla viikolla tukussa ostamassa kyseisiä nautintoaineita.

8.      Vuosijuhla:

·        Päätetään, että hallitus kysyy SHO:lta mahdollisuutta vuokrata TYY:n sauna yhteisesti vuosijuhlan jälkeisenä päivänä.

9.   Kokoustilan tarjoaminen TYY:n alayhdistyksille:

·        Päätetään, että kuraattori Kupias hoitaa asian.

10.  Tilinkäyttöoikeuden poistaminen Elli Rintalalta:

·        Todetaan, että civis Rintalan tilinkäyttöoikeus on jo päätetty poistaa (HK 10/13.1.2003)

11.  Menneet ja tulevat:

·        13.2. They Stole A Million, Blue In The Face, Hundred Million Martians

·        14.2. Sweatmaster, The Heartburns, Giant Forest Hog

·        15.2. Etulinja, Dissect, Reactor, Clash City Rockers, Painstream

·        18.2. TVO:n ja P-Klubin järj. paneelikesk. akateemisesta vapaudesta

·        20.2. King, The Sheena Hyenas

·        21.2. Stanley, Out Of Bounds, Jermaine

·        24.2. Between Us(SWE), On A Solid Rock, While I’m Alive, Unity Murder

·        27.2. Läsnäolopakkofestivaali: Oiva,Asennevammayhdistys,Helge Kontio Populär

·        28.2. Läsnäolopakkofestivaali: Tristana, Namesti, Multimediakonsultit, Kupittaa

12.  Siivousvuorot:

·        Siivousvuorot ovat selvillä.

13.  Muut mahdolliset asiat:

·        Infopalstan toimittaminen: Todetaan, että palstan toimittaminen kuuluu Janne Jakamolle. Jakamo lupaa hoitaa palstan tästä lähtien ajoissa lehden toimitukseen.

·        David Herokin velkakirja: Taloudenhoitaja on pyytänyt hallitukselta suostumusta lainan myöntämiseen hallituksen jäsen Herokille. Päätetään myöntää laina.

14.  Seuraava kokous ti 2.3. klo 18.

15.  Kuraattori päätti kokouksen klo 19.45.

 

 

 

 

pj. Anton Kupias

 

siht. Mikko Pakkanen