Hallituksen kokous 24. 11. 2003

 

Läsnä: Hallituksen jäsenet  Anton Kupias, Riitta Jytilä, Mikko Pakkanen, Sakari Seppälä, Emmi Wichmann ja Jutta Nerg

1.      Kuraattori Anton Kupias avasi kokouksen kello 19.17.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Ei ole

5.      Saapuneet kirjeet:

·        Ei ole

6.      Uudet jäsenet:

·        Ei ole

7.      Syyskokous:

·        Päätetään osakunnan tämän vuoden syyskokouksen ajankohdaksi keskiviikko 10.12.2003 klo 19.

8.  Menneet ja tulevat:

·        19.11. Pubiliiga- ottelu

·        22.11. Seniorijuhlat

·        28.11. Imperiumin pikkujoulut

·        29.11. 500 kg lihaa, Olga

9. Siivousvuorot:

·        Siivousvuorot ovat selvillä.

10.  Muut mahdolliset asiat:

·        Ei ole

11.  Seuraava kokous ma 1.12. klo 19.00.

12. Kuraattori päätti kokouksen klo 19.20.

 

 

 

 

 

pj. Anton Kupias

 

siht. Mikko Pakkanen