Hallituksen kokous 27. 10. 2003

 

Läsnä: Hallituksen jäsenet  Anton Kupias, Riitta Jytilä, Mikko Pakkanen, Marko Pihl, Sakari Seppälä, Simo Tuominen, Emmi Wichmann, Petteri Siltanen ja Veljo Velling sekä civis Tomi Hautakangas

1.      Kuraattori Anton Kupias avasi kokouksen kello 16.12.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Projektiavustushakemus PA-laitteistoa varten on jätetty TYY:lle. Avustusta haettiin 2000 €.

·        TYS:n kunnossapitopäällikkö on ilmoittanut, että osakunnan ikkunat korjataan todennäköisesti jo ennen ensi kesää.

·        Uusi PA-laitteisto saapui osakuntaan perjantaina 24.10. Todetaan, että sen soundi on hyvä.

5.      Saapuneet kirjeet:

·        SHO:lta sähköpostia koskien osakuntien välisen sählyturnauksen järjestämistä.

·        Kutsu P-klubin 28-vuotisjuhliin 14.11. Civis Kimmo Makkonen on osoittanut kiinnostusta juhliin osallistumiseen.

6.      Uudet jäsenet:

·        Johanna Andelmin, Maija-Stiina Vilenius

7.      Juhlakirjan postitus:

·        TVO:n 75-vuotisjuhlakirja oli tarkoitus postittaa seniorijuhlakutsujen yhteydessä, kuten myös uusi VSOP, mutta kutsujen lähettäjät eivät olleet tietoisia tästä. Päätetään tiedottaa mahdollisuudesta saada kirja postitse. Päätetään maksaa kirjan lähettämisestä koituvat kulut.

8.      Television korjaus:

·        Osakunnan rikkinäisen television korjaus maksaisi noin 160-170 €. Uusi vastaavanlainen televisio maksaisi noin 300 €. Päätetään korjauttaa vanha televisio.

9.  Menneet ja tulevat:

·        24.10.  North Statesmen, Kalsaripaita

·        25.10.  Callisto, Total Devastation

·        31.10.  Officer Down, Devil Maniaks, Abnormi, Pre Delay

·        1.11.    Trouble Bound Gospel, Spank My Jones

9.      Siivousvuorot:

·        Siivousvuorot ovat selvillä.

10. Muut mahdolliset asiat:

·        Maakuntaretki: Todetaan, että maakuntaretkeä ei kannata järjestää enää kuluvan vuoden puolella. Valitaan toiminnanjohtaja Siltanen järjestämään uutta retkeä, joka järjestettäneen ensi vuoden tammi-helmikuussa.

11. Seuraava kokous ma 20.10. klo 16.00.

12. Kuraattori päätti kokouksen klo 16.35.

 

 

 

 

 

pj. Anton Kupias

 

siht. Mikko Pakkanen