Hallituksen kokous 29. 9. 2003

 

Läsnä: Hallituksen jäsenet  Anton Kupias, Jutta Nerg, Riitta Jytilä, Mikko Pakkanen, Marko Pihl, Sakari Seppälä, Simo Tuominen, Emmi Wichmann, Petteri Siltanen ja Veljo Velling sekä civis Tomi Hautakangas

1.      Kuraattori Anton Kupias avasi kokouksen kello 16.07.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Uusi VSOP menee painoon ensi viikon alussa. Päätoimittaja ottaa vielä juttuja vastaan.

·        Miesten WC:n pisuaari hajosi Pultereiden bileissä 23.9. Isäntä Pihl on ollut yhteydessä Pultereihin, jotka suostuvat pisuaarin korvaukseen. Korjaus suoritetaan halvimmalla mahdollisimmala tavalla, ja Pultereille lähetetään korjauksesta lasku.

5.      Saapuneet kirjeet:

·        Sähköpostia SKO:lta: SKO haastaa TVO:n osallistumaan nälkäpäiväkeräykseen 10 €:llä. Päätös: Jos osallistuminen on mahdollista, niin se toteutetaan.

·        Index ry: Index on lähettänyt TVO:lle kutsun 50-vuotisjuhliinsa 1.11. Q-raattori Kupias sekä civis Kimmo Makkonen ovat kiinnostuneita osallistumaan. Ilmoittautumisaika päättyy 10.10.

6.      Uudet jäsenet: ei ole

7.      PA- laitteisto:

·        Uutta PA-laitteistoa tarvitaan (HK 8/21.3). Civis Tomi Hautakangas ja taloudenhoitaja Veljo Velling valtuutetaan ostamaan uusi PA- laitteisto.

8.      Seniorijuhlat:

·        Juhlat alkavat klo 19. Emäntä Jutta Nerg ei ole vielä saanut Ison Talon Keikkakeittiöltä menuehdotuksia. Civis Tomi Hautakangas ehdottaa Rauhanorkesteria ohjelmaksi. Emmi Wichmann ottaa yhteyttä orkesteriin. Ohjelmabudjetin ylärajaksi sovitaan 100 €. Ruokabudjetiksi sovitaan 15-20 €/hlö.

9.  Ylioppilaskunnan edustajiston vaalit:

·        Civis Kimmo Makkonen on selvittänyt vaaleihin osallistumisen käytännön asiota. 8 henkilön lista on tarpeeen 1 henkilön läpipääsemiseksi. Q-raattori Kupias sekä isäntä Pihl ovat valmiita asettumaan ehdokkaiksi. Asiaa käsitellään tarvittaessa uudelleen.

9.  Menneet ja tulevat:

·        23.9. Pultereiden bileet

·        26.9. Deepred, Security Threat, Carpe Diem, Torn

·        27.9  Kuolleen Musiikin yhdistys 5v: Karjalan Sissit(SWE), I. Corax

·        1.10. Samesugas, Garage 13, The Heartburns

·        2.10. Pubiliiga –biljardiottelu

·        3.10. Club Wallirocks

·        4.10. Hundred Million Martians, They Stole A Million, Spokane

9.      Muut mahdolliset asiat: ei ole

10.  Seuraava kokous ma 6.10. klo 16.00.

11.  Kuraattori Anton Kupias päätti kokouksen klo 16.47.

 

 

 

 

 

pj. Anton Kupias

 

siht. Mikko Pakkanen