Hallituksen kokous 3. 11. 2003

 

Läsnä: Hallituksen jäsenet  Anton Kupias, Riitta Jytilä, Mikko Pakkanen, Marko Pihl, Sakari Seppälä, Simo Tuominen, Emmi Wichmann, Petteri Siltanen, Jutta Nerg ja Veljo Velling

1.      Kuraattori Anton Kupias avasi kokouksen kello 16.19.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Television korjaus on pitäisi olla valmis (HK 8/27.10.2003), taloudenhoitaja Velling ottaa yhteyttä korjausfirmaan ja tiedustelee asiaa.

5.      Saapuneet kirjeet:

·        ei ole

6.      Uudet jäsenet:

·        ei ole

7.      Korp! Rotalian juhlaan lähtijöiden taloudellinen tukeminen:

·        Osakunnasta lähtee neljä henkilöä edustamaan TVO:ta Korp! Rotalian vuosijuhliin. Yksi henkilö joutuu maksamaan juhlamaksun, n. 48 €. Lisäksi kaikki henkilöt joutuvat maksamaan yöpymisestä yliopiston asuntolassa yhteensä noin 80 €. Päätetään maksaa yhden henkilön juhlamaksu sekä kaikkien lähtijöitten yöpymiskustannukset asuntolassa. Päätetään, että TVO maksaa Rotaliaan vietävän lahjan, joka saa maksaa korkeintaan 50 €. Yhteensä kustannukset osakunnalle ovat enimmillään noin 180 €.

9.  Menneet ja tulevat:

·        1.11.    Trouble Bound Gospel, Spank My Jones

·        3.11.    TVO:n kevätkokous

·        7.11.    F-Point: Ninetynine(AUS), Grumps, I Walk The Line

·        8.11.    Rytmihäiriö, Forca Macabra

8.      Siivousvuorot:

·        Muistutus siivoojille: Vessoista pitää saada haju pois.

·        Siivousvuorot ovat selvillä.

10. Muut mahdolliset asiat:

·        ei ole

11. Seuraava kokous ma 10.11. klo 16.00.

12. Kuraattori päätti kokouksen klo 16.35.

 

 

 

 

 

pj. Anton Kupias

 

siht. Mikko Pakkanen