Hallituksen kokous 5. 5. 2004                      12/04

 

Läsnä: Hallituksen jäsenet  Mikko Pakkanen, Marko Pihl, Irina Iljin, Jussi Hakokari, Sakari Seppälä, Janne Jakamo ja Petteri Siltanen sekä cives Petri Loukasmäki ja Veljo Velling

1.      Varapuheenjohtaja Jussi Hakokari avasi kokouksen kello 19.13.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Tilintarkastajat ovat lupautuneet tarkastamaan viime vuoden tilinpäätöksen kevätkokoukseen mennessä

5.      Saapuneet kirjeet:

·        Kutsu Turun Suomalaisen Yliopistoseuran keskustelutilaisuuteen 24.5.

6.      Uudet jäsenet:

·        Ei ole.

7.      Tukkukäynti:

·        Civis Velling kertoo, että Kespro toimittaa tukkutilauksia autolla. Civis Velling lupaa selvittää toimitusten hintoja. Janne Jakamolla on auto käytössään jolla voidaan tehdä tukkukäyntejä.

8.      Menneet ja tulevat:

·        29.4. Elokuvailta

·        4.5.   Sabot(CZE), Deep Turtle

·        6.5.   Endrive, Out Of Bounds, Blindnine, Creamated

·        7.5.   So Called Plan, Anal Thunder, The Heartburns, Teenage Machines

·        8.5.   KMY: Negru Pulse(SWE), Sine Nomine

·        12.5. Flippn Beans, Smalltown, So Called Plan, Union District

·        13.5. Kevätkokous, Aurajokilaivurien yöpyminen

·        14.5. Phoenix Foundation, While I’m Alive, Khatarina, Paineaalto, Red Cabaret

·        15.5. Wedding, Stanley, Fume, Pofony

9.      Siivousvuorot:

·        Siivousvuorot ovat selvillä.

10. Muut mahdolliset asiat:

·        Remonttikeskustelu:  Kokous keskusteli osakunnan takahuoneiden järjestyksen  vaihtamisesta. Nykyisessä bändihuoneessa olisi enemmän tilaa tietokoneille ja oleskeluun ja tila on bändien tarpeisiin turhankin iso. Lisäksi bändien toimintaa olisi helpompi valvoa jos bänditakahuone sijaitsisi nykyisessä toimistossa. Huoneiden järjestyksen vaihtaminen olisi suurehko projekti jota voitaisiin toteuttaa kesän aikana. Todetaan, että asiasta ei vielä kannata tehdä päätöksiä koska ei tiedetä onko kesällä tarpeeksi jäseniä paikalla projektin toteuttamiseen.

·        Pohjakassa: Todetaan, että osakunnan pohjakassa on liian pieni. Päätetään nostaa pohjakassa 500 euroon.

·        Åbo Underrättelserin tilaus: Varapuheenjohtaja Hakokari on selvittänyt lehden hintoja: Kestotilauksen opiskelijahinta 72 € ja lauantaitilaus 45€, johon ei saa opiskelija-alennusta. Päätetään tilata lehti kestotilauksena opiskelijahintaan.

11.  Seuraava kokous: Jätetään kokouksen ajankohta päättämättä.

12.  Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10.

 

 

 

Varapj. Jussi Hakokari

 

siht. Mikko Pakkanen