Hallituksen kokous 6. 1. 2003

 

Läsnä:  Anton Kupias, Tomi Hautakangas, Mari Korhonen, Mikko Pakkanen, Simo Tuominen, Riitta Jytilä, Sakari Seppälä, Kristian Selin, Marko Pihl ja Petteri Siltanen

1.      Puheenjohtaja Anton Kupias avasi kokouksen kello 19.16.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei käsitelty.

4.      Ilmoitusasiat:

·        Hauttis tarjoutui korjauttamaan kaiutinkaapit tällä viikolla.

·        Juhlavuosikirjan mainosten deadline on 31.1.

5.      Saapuneet kirjeet:

·        Karhulasku Olvilta

6.      Uudet jäsenet:

·        Seppo Tapio Kylmäkorpi (ulkojäsen)

7.      Siivousparit:

1.      Dmari ja Riitta

2.      Qpias ja Piili

3.      Mikko P ja Kristian

4.      Pete ja Sakari

5.      Jutta ja Simo

6.      Veljo ja Emmi

8.      Päivystäjät tällä viikolla:

·        Simo: tiistai

·        Sakari: keskiviikko

·        Mikko P: torstai

·        Riitta: perjantai

9.      Vastaavat hoitajat:

            Valittiin Johanna, Otto ja Elli oluenmyyjiksi. Täydennetään tarvittaessa.

10.  Myyntihinnat:

      Päätettiin korottaa hintoja seuraavasti (uudet hinnat):

·        Pieni olut 2,-

·        Iso olut 2,80

·        Limu 1,-

·        Happy siideri 2,-

11.  Päätettiin myöntää Hauttikselle hallitusedut koko vuodeksi, takautuvasti vuoden alusta           

lähtien

12.  Karonkka:

      Päätettiin päivämääräksi 25.1. Kristian selvittää paikan.

13.  Tilinkäyttöoikeudet:

      Siirretään ensi kokoukseen Veljon puuttuessa paikalta.

14.  Juhlavuositoimikunta:

            Toimikunta on lopettanut toimintansa, jatkossa hallitus hoitaa juhlavuosiasiat.

15.  Menneet ja tulevat:

·        8.1. Pubiliiga- ottelu

·        10.1 Minus SF, They Stole A Million, Jadecroon

 

 

 

16.  Muut mahdolliset asiat:

·        Palkat: Järjestysmiehen palkka nostetaan 25 euroon. Isännälle varataan oikeus palkata tilaisuuksiin “plokkari”, joka tulee töihin myöhemmin kuin järjestysmies ja saa pienemmän palkan.

·        Riitta ostaa uuden kalenterin

·        Avaimet: Avainten numerot kirjataan ylös

17. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.58. 

 

 

 

 

 

 

 

pj. Anton Kupias

 

siht. Mikko Pakkanen