Hallituksen kokous 6. 10. 2003

 

Läsnä: Hallituksen jäsenet  Anton Kupias, Mikko Pakkanen, Riitta Jytilä, Sakari Seppälä, Marko Pihl ja Veljo Velling sekä civis Tomi Hautakangas

1.      Q-raattori Anton Kupias avasi kokouksen kello 16.12.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4.      Ilmoitusasiat: ei ole

5.      Saapuneet kirjeet: ei ole

6.      Uudet jäsenet: ei ole

7.      Seniorijuhlat:

·        Seniorijuhlat siirretään lauantaiksi 22.11. Kyseisen viikonlopun muut tilaisuudet peruutetaan.

8.      Osakunnan uusi kunnianauha:

·        Seniori Arno Leino on tehnyt ehdotuksen osakunnan uudesta kunnianauhasta. Koska ehdotus ei ole kokouksessa nähtävillä, asiasta ei voida tehdä päätöstä. Asia käsitellään tarvittaessa uudelleen.

9.      Pubiliiga- kotiottelun oluenmyyjän palkka:

·        Päätetään myyjän palkaksi ko. tilaisuuksissa 10 €. Jos myyjän työmäärä on huomattavan suuri, taloudenhoitaja voi nostaa sitä tilaisuuskohtaisesti.

10.  Uusi peliohjain:

·        Isäntä Pihl ehdottaa uutta joystick- peliohjainta hankittavaksi vanhan rikkoutuneen tilalle. Ohjaimen hinta olisi noin 50 €. Päätös: Ei hankita, koska ehdotus ei saanut kokouksessa kannatusta.  

11.  Menneet ja tulevat:

·        to 2.10.    Pubiliiga- kotiottelu

·        pe 3.10.   Club Wallirocks

·        la 4.10.    Hundred Million Martians, They Stole A Million, Spokane

·        pe 10.10. Tragedy(USA), Selfish

·        la 11.10.  Kuolleet Intiaanit, Cerubi

12.  Muut mahdolliset asiat:

·        Tyhjien pullojen vienti torstaina TYY:n autolla: Osakunnan biljardijoukkueella on torstaina käytössään Tyy:n auto, jolla olisi mahdollista viedä osakuntaan kertyneitä tyhjiä pulloja kauppaan. Päätetään kuitenkin jättää pullot viemättä, koska auton käyttöaikataulu muodostuisi liian tiukaksi. Pullot voidaan viedä esimerkiksi tukussa käynnin yhteydessä.

13. Seuraava kokous:

·        Seuraava kokous pidetään ma 13.10. klo 16.00

17. Q-raattori päätti kokouksen klo 16.37. 

 

 

 

 

 

 

 

pj. Anton Kupias

 

siht. Mikko Pakkanen