TVO:n kevätkokous 18. joulukuuta 2001

 

Läsnä: Tomi Hautakangas, Kimmo Makkonen, Riitta Jytilä, Mikko Pakkanen, Jutta Nerg, Anton Kupias, Tanja Keränen, Otto Haaki, Marko Pihl, Veljo Velling ja Daniel Wondafrash

  1. Kuraattori Hautakangas avasi kokouksen kello 18.32.
  2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tomi Hautakangas, sihteeriksi Kimmo Makkonen, pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Pakkanen ja Anton Kupias, ja äänten- laskijoiksi Mikko Pakkanen, Anton Kupias ja Marko Pihl.
  4. Esitetystä työjärjestyksestä muutettiin kohta kuusi Vuoden 2000 tilinpäätöksen hyväksyminen päätökseksi ylimääräisestä jäsenkokouksesta vuoden 2000 tilinpäätöksen hyväksymiseksi.
  5. Ilmoitusasiat päätettiin siirtää ilmoitettavaksi syyskokouksessa.
  6. Otto Haaki ei ole saanut vuoden 2000 kirjanpitoa aikaiseksi. Hän sanoi, että se on tekeillä ja paljon on jo tehtykin. Tilintarkastaja Tanja Keränen huomautti, että tällainen viivästyminen on lakien ja asetusten vastaista ja moitittavaa. Tilinpäätöksen hyväksymiseksi päätettiin pitää ylimääräinen jäsenkokous tiistaina 22. tammikuuta 2002 kello 18.
  7. Kuraattorin esitykseen vuoden 2000 toimintakertomukseksi tehtiin täsmennys: heinäkuussa vaakuna havaittiin kadonneeksi ja lokakuussa se todettiin kadonneeksi. Toimintakertomus hyväksyttiin. Toimintakertomus on liitteenä.
  8. Muut mahdolliset asiat: virvokkeet ovat juotavissa syyskokoukseen asti.
  9. Kokous päätettiin kello 18.46.

 

 

_______________________                                _________________________

pj. Tomi Hautakangas                                             sihteeri Kimmo Makkonen

 

 

 

_______________________                                _________________________

Mikko Pakkanen                                                    Anton Kupias

pöytäkirjantarkastaja                                              pöytäkirjantarkastaja