Turun yliopiston varsinaissuomalainen osakunta ry:n kevätkokous 17. joulukuuta 2002

 

Läsnä: Kuraattori Tomi Hautakangas,  cives Kimmo Makkonen, Veljo Velling, Otto Haaki, Jutta Niemi, Kati Häkkinen, Marko Pihl, Marko Kukkonen, Kari Rantanen, Jarkko Romppanen, Petri Loukasmäki (listassa nimimerkillä Kalle Heinä), Anton Kupias, Riitta Jytilä, Jaakko Salminen, Sakari Seppälä, Simo Tuominen, Mikko Pakkanen ja Johanna Haapanen; lisäksi dekaani Timo Soikkanen, VTM Jaakko Virtanen, VTM Erno Hyvönen, ekonomi Tanja Keränen, FM Jukka Keränen ja FM Mikko Kankaanpää

1.      Kuraattori Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 18.09.

2.      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.      Kokouksen järjestäytyminen: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kuraattori Tomi Hautakangas, sihteeriksi civis Kimmo Makkonen, pöytäkirjantarkastajiksi cives Petteri Siltanen ja Mikko Pakkanen ja ääntenlaskijoiksi cives Petteri Siltanen, Mikko Pakkanen ja Otto Haaki.

4.      Esitetyn työjärjestyksen hyväksyminen: Päätettiin hyväksyä esitetty työjärjestys.

5.      Ilmoitusasiat:

·        Civis Kimmo Makkonen ilmoitti, että juhlavuositoimikunta on päättänyt siirtää juhlavuoden järjestelyistä huolehtimisen TVO:n tulevalle hallitukselle, koska tällä tavoin sekä valta että vastuu on samalla taholla. Toimikunnan jäsenet kuitenkin huolehtivat aiemmin päätetyistä henkilökohtaisista tehtävistä. Toimikunta laatii hallitukselle selonteon tekemistään päätöksistä ja sopimuksista.

·        Kuraattori Tomi Hautakangas ilmoitti, että kevätkokous on myöhässä – sääntömääräisesti kokous tulisi pitää maaliskuussa.

·        Kuraattori Tomi Hautakangas ilmoitti, että civis Kimmo Makkosen antamat esitykset unohtuivat kokouksen työjärjestyksestä, ja ne käsitellään kohdassa muut mahdolliset asiat.

6.      Uusien jäsenten hyväksyminen: Päätettiin hyväksyä osakuntaan 42 varsinaista jäsentä ja 9 ulkojäsentä (luettelo liitteenä). Kenneth Hinderssonin ulkojäsenanomusta ei hyväksytty TVO:n hallituksen hyväksynnästä huolimatta, koska hän ei ole ylioppilas.

7.      Inspehtorin valinta: Päätettiin, että tulevan inspehtorin toimikausi alkaa heti ja jatkuu vuoden 2005 loppuun. TVO:n hallitus esitti, että inspehtoriksi valitaan dekaani Timo Soikkanen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8.      Vuoden 2001 toimintakertomuksen hyväksyminen: TVO:n hallituksen esitys vuoden 2001 toimintakertomukseksi hyväksyttiin. Toimintakertomus on liitteenä.

9.      Vuoden 2001 tilinpäätöksen hyväksyminen: Päätettiin hyväksyä vuoden 2001 tilinpäätös. Tuloslaskelma, tase, tase-erittely ja tilintarkastuspöytäkirja ovat liitteenä. Päätettiin varata tilintarkastuspalkkioksi 100 euroa kummallekin tilintarkastajalle.

10.  Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2001 hallitukselle: Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus vuoden 2001 hallitukselle.

11.  Muut mahdolliset asiat:

12. Kuraattori Tomi Hautakangas päätti kokouksen kello 19.15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puheenjohtaja

Tomi Hautakangas

 

sihteeri

Kimmo Makkonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pöytäkirjantarkastaja

Petteri Siltanen

 

pöytäkirjantarkastaja

Mikko Pakkanen