TVO:n syyskokous 18. joulukuuta 2001

 

Läsnä: Tomi Hautakangas, Kimmo Makkonen, Riitta Jytilä, Mikko Pakkanen, Jutta Nerg, Anton Kupias, Otto Haaki, Marko Pihl, Veljo Velling ja Daniel Wondafrash

 1. Kuraattori Hautakangas avasi kokouksen kello 18.47.
 2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tomi Hautakangas, sihteeriksi Kimmo Makkonen, pöytäkirjantarkastajiksi Veljo Velling ja Jutta Nerg ja ääntenlaskijoiksi Veljo Velling, Jutta Nerg ja Riitta Jytilä.
 4. Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.
 5. Ilmoitusasiat:

      - Uusi Varsinais-Suomen vaakuna on hankittu ja kiinni seinässä.

- Viimeaikaisesta murrosta johtuen TYS aikoo asentaa osakuntaan teräsoven.

- Maakuntaretki on järjestetty Taivassaloon.

- Hallitus ei ollut eilen kokouksessaan päätösvaltainen ja siksi sen kokouksen asiat käsitellään tässä kokouksessa kohdassa muut mahdolliset asiat.

 1. Uusien jäsenten hyväksyminen: uusia jäseniä hyväksyttiin 45. Lista on liitteenä. Heistä ulkojäseneksi hyväksyttiin ammattikorkekoulun opiskelijat ja ylioppilas Juuso Hyrkäs. Jatko-opiskelija Veli-Matti Salomäki hyväksyttiin osakunnan tavalliseksi jäseneksi. Uusien jäsenten määrä on ilahduttavan suuri.
 2. Vuoden 2002 toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma on liittenä.
 3. Vuoden 2002 talousarvio hyväksyttiin. Talousarvio on liitteenä.

Henkilövalinnat:

 1. Taloudenhoitajaksi valittiin Veljo Velling.
 2. Isännäksi valittiin Marko Pihl.
 3. Emännäksi valittiin Jutta Niemi.
 4. Sihteeriksi valittiin Kimmo Makkonen.
 5. Toiminnanjohtajaksi valittiin Petteri Siltanen.
 6. Hallituksen jäseniksi valittiin lisäksi Anton Kupias, Riitta Jytilä, Jutta Nerg, Otto Haaki ja Kati Häkkinen. Hallitusta voidaan täydentää yhdellä hengellä.
 7. Vuoden 2002 tilintarkastajiksi valittiin Tanja Keränen ja Petri Loukasmäki ja heille henkilökohtaisiksi varatilintarkastajiksi Jukka Keränen ja Paula Steinby.
 8. Kuraattorin varanimenkirjoittajaksi valittiin Marko Pihl.
 9. Sihteerin varanimenkirjoittajaksi valitiin Jutta Nerg.
 10. Taloudenhoitajan varanimenkirjoittajaksi valittiin Otto Haaki.
 11. Ohjelmapäälliköksi valittiin Anton Kupias.
 12. Tiedotusvastaaviksi valittiin Anton Kupias ja Kimmo Makkonen.
 13. Oluenmyyjinä toimii hallitus ja joukkoa täydennetään tarvittaessa.
 14. Järjestyksenvalvojina toimii hallitus ja joukkoa täydennetään tarvittaessa.
 15. Lipunmyyjinä ja narikanhoitajina toimii hallitus ja joukkoa täydennetään tarvittaessa.
 16. Siivoojina toimii hallitus ja joukkoa täydennetään tarvittaessa.
 17. Miksaajiksi valittiin Anton Kupias, Tomi Hautakangas, Juuso Hyrkäs ja Oskari Heikkilä.
 18. Kiinteistönhoitajaksi valittiin Otto Haaki.
 19. Apuisännäksi valittiin Riitta Jytilä ja apuemännäksi Jutta Nerg.
 20. Lipunkantajaksi valittiin Kimmo Makkonen ja airueiksi Jutta Niemi ja Otto Haaki.
 21. Leikekirjanpitäjäksi valitiin Kati Häkkinen ja valokuvaajiksi Marko Pihl ja Mikko Jakonen.
 22. V.S.O.P:n päätoimittajaksi ja ilmoitushankkijaksi valittiin Jani Vehkäperä. Hän on näin ollen myös hallituksen ulkojäsen.
 23. Toimikunnat:

- Ohjelmatoimikunta: Tomi Hautakangas, Anton Kupias, Petteri Siltanen ja Kimmo Makkonen

- Stipenditoimikunta: Tanja Keränen, Jukka Laine, Veljo Velling ja Mikko Jakonen

- Ansiomerkkitoimikunta: Hannu Tapani Klami, Jukka Laine, Tomi Hautakangas ja Otto Haaki

- Juhlavuositoimikunta: Tanja Keränen, Kimmo Makkonen, Otto Haaki, Jukka Laine, Marko Pihl, Anton Kupias, Jutta Niemi ja Veljo Velling. Toimikunta edellytetään kokoontuvaksi noin kerran kuukaudessa ja vähintään kerran ennen vuoden 2002 vuosijuhlia.

 1. Ilmoituslehdiksi valittiin V.S.O.P, Turun Sanomat, Turun Ylioppilaslehti, Rumba, Mobile ja Aamuset. Joukkoa täydennetään tarvittaessa.
 2. Jäsenmaksuksi päätettiin viisi euroa vuoden 2002 alusta.
 3. Muut mahdolliset asiat: hallituksen 17. joulukuuta esityslistasta tähän kokoukseen siirretyt:

-         Osakuntanauhan oikeat värikoodit on saatu Turun maakuntamuseosta. Tarjouspyynnöt nauhan teettämisestä lähetetään ennen joulua.

-         Koska Maunu II Tavastin kuolemasta tulee seuraavana vuosipäivänä kuluneeksi 550 vuotta, pidetään vuosijuhlapuhe hänestä ja etsitään tarkoituksenmukainen puhuja.

-         Hallituksen jäsenkokoukseen tehtävien esitysten harkinta ei ole tässä ajankohtaista.

-         Etelä-Suomen automaatti on luopumassa flippereiden vuokraamisesta. On tehty aloite Roadshow ja Twilight Zone nimisten pelien ostamisesta osakuntaan. Mikko Jakonen tehköön täsmällisen talousarvion tulevalle hallitukselle, joka päättää hankinnasta.

-         Pseudotieteen kuvalehden päätoimittajaksi valittiin Erno Hyvönen.

-         Kimmo etsii soveliaan karonkkapaikan.

-         Ilmoitusasioita: vuokra nuosee, koska TYS:n kustannukset kasvavat. Vakuutusyhtiö ilmoittaa, että TVO:n vakuutus ei enää korvaa terrorismin aiheuttamia vahinkoja.

 1. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.59.

 

 

 

 

_________________________                __________________________

pj. Tomi Hautakangas                             sihteeri Kimmo Makkonen

 

 

 

 

_________________________                __________________________

Veljo Velling                                      Jutta Nerg

pöytäkirjantarkastaja                            pöytäkirjantarkastaja