Turun yliopiston varsinaissuomalainen osakunta ry:n syyskokous 17. joulukuuta 2002

 

Läsnä: Inspehtori Timo Soikkanen, kuraattori Tomi Hautakangas, cives Kimmo Makkonen, Veljo Velling, Otto Haaki, Jutta Niemi, Kati Häkkinen, Marko Pihl, Mari Korhonen, Marko Kukkonen, Kari Rantanen, Jarkko Romppanen, Petri Loukasmäki (listassa nimimerkillä Kalle Heinä), Anton Kupias, Riitta Jytilä, Jaakko Salminen, Sakari Seppälä, Simo Tuominen, Mikko Pakkanen ja Johanna Haapanen; lisäksi VTM Erno Hyvönen, ekonomi Tanja Keränen, FM Jukka Keränen, FM Mikko Kankaanpää ja FM Mikko Metsä-Ketelä

 

1.      Kuraattori Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 19.28.

2.      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.      Kokouksen järjestäytyminen: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kuraattori Tomi Hautakangas, sihteeriksi civis Kimmo Makkonen, pöytäkirjantarkastajiksi cives Petteri Siltanen ja Mikko Pakkanen ja ääntenlaskijoiksi cives Petteri Siltanen, Mikko Pakkanen ja Otto Haaki.

4.      Esitetyn työjärjestyksen hyväksyminen: Päätettiin lisätä työjärjestykseen kohta stipendinjakoperustetoimikunnan valitseminen, ja esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

5.      Ilmoitusasiat: Ilmoituksia ei tehty.

6.      Vuoden 2003 toimintasuunnitelman hyväksyminen: Päätettiin poistaa juhlavuositoimikuntaa koskeva virke, ja suunnitelma hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma on liitteenä.

7.      Vuoden 2003 talousarvion hyväksyminen: Päätettiin hyväksyä talousarvio vuodelle 2003. Talousarvio on liitteenä.

Henkilövalinnat

8.      Kuraattori: Kuraattoriksi kaudelle 2003 – 2004 valittiin civis Anton Kupias.

9.      Taloudenhoitaja: Päätettiin valita civis Veljo Velling virkaatekeväksi taloudenhoitajaksi, ja päätettiin että myöhemmin hallitus voi valita keskuudestaan enintään kaksi henkeä taloudenhoitajiksi.

10.  Isäntä: Isännäksi valittiin civis Marko Pihl.

11.  Emäntä: Emännäksi valittiin civis Mari Korhonen.

12.  Sihteeri: Sihteeriksi valittiin civis Mikko Pakkanen.

13.  Toiminnanjohtaja: Toiminnanjohtajaksi valittiin civis Petteri Siltanen.

14.  Vähintään kaksi ja enintään kuusi hallituksen jäsentä: Päätettiin valita hallitukseen kuusi jäsentä, ja valittiin cives Kristian Selin, Jutta Nerg, Sakari Seppälä, Emmi Wichmann, Simo Tuominen ja Riitta Jytilä.

15.  Kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilitarkastajat: Tilintarkastajiksi valittiin ekonomi Tanja Keränen ja VTM Erno Hyvönen, ja Keräsen varatilintarkastajaksi FM Jukka Keränen, ja Hyvösen varatilintarkastajaksi civis Petri Loukasmäki.

16.  Kuraattorin varanimenkirjoittaja: Kuraattorin varanimenkirjoittajaksi valittiin civis Marko Pihl.

17.  Sihteerin varanimenkirjoittaja: Sihteerin varanimenkirjoittajaksi valittiin civis Mari Korhonen.

18.  Taloudenhoitajan varanimenkirjoittaja: Taloudenhoitajan varanimenkirjoittajaksi valittiin civis Riitta Jytilä.

19.  Ohjelmapäällikkö: Ohjelmapäälliköksi valittiin civis Sakari Seppälä.

20.  Tiedotusvastaavat: Tiedotusvastaaviksi valittiin cives Simo Tuominen ja Petteri Siltanen.

21.  Oluenmyyjät: Oluenmyyjiksi valittiin hallitus, ja joukkoa täydennetään tarvittaessa.

22.  Järjestysmiehet: Järjestyksenvalvojiksi valittiin hallitus, ja joukkoa täydennetään tarvittaessa.

23.  Lipunmyyjät ja narikanhoitajat: Lipunmyynnistä ja narikanhoidosta huolehtimaan valittiin hallitus, ja joukkoa täydennetään tarvittaessa.

24.  Siivoojat: Siivouksesta huolehtimaan valittiin hallitus, ja joukkoa täydennetään tarvittaessa.

25.  Miksaajat: Miksaajiksi valittiin kuraattori Tomi Hautakangas, cives Anton Kupias ja Oskari Heikkilä. Joukkoa täydennetään tarvittaessa.

26.  Kiinteistönhoitaja: Kiinteistönhoitajaksi valittiin kuraattori Tomi Hautakangas.

27.  Apuisäntä ja apuemäntä: Apuisännäksi valittiin civis Simo Tuominen ja apuemännäksi civis Jutta Nerg.

28.  Lipunkantaja ja airueet: Lipunkantajaksi valittiin civis Kimmo Makkonen ja airuiksi cives Veljo Velling ja Mari Korhonen.

29.  Leikkelekirjanpitäjä ja valokuvaajat: Leikkelekirjanpitäjiksi valittiin hallitus ja valokuvaajaksi civis Marko Pihl.

30.  V.S.O.P:n päätoimittaja ja ilmoitushankkija: Osakunnan pää-äänenkannattajan päätoimittajaksi valittiin civis Petri Loukasmäki ja ilmoitushankkijaksi VTM Erno Hyvönen.

31.  Toimikunnat:

32.  Ilmoituslehdet: Ilmoituslehdiksi valittiin V.S.O.P, Turun ylioppilaslehti, Mobile ja Aamuset, joukkoa täydennetään tarvittaessa.

33.  Jäsenmaksun suuruus: Jäsenmaksuna päätettiin säilyttää 5 euroa.

34.  Muut mahdolliset asiat: Päätettiin laulaa Varsinaissuomalaisten laulu kokouksen päätyttyä.

35.  Kuraattori Tomi Hautakangas päätti kokouksen kello 20.32.

 

 

 

 

 

 

 

puheenjohtaja

Tomi Hautakangas

 

sihteeri

Kimmo Makkonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pöytäkirjantarkastaja

Petteri Siltanen

 

pöytäkirjantarkastaja

Mikko Pakkanen