Toimintasuunnitelma vuodelle 2002

 

Osakunnan toiminnan luonne säilyy pääpiirteissään entisellään vuonna 2002.  Toiminnan painopiste pysyy harrastusmahdollisuuksien ja virikkeiden tarjoamisessa osakunnan jäsenistölle. Tässä tarkoituksessa järjestetään säännöllisesti juhlia, kulttuuriretkiä, teemapäiviä ja -viikkoja ja ylläpidetään harrastekerhoja. Kaupungin elävän musiikin tarjontaa osakunta edistää järjestämällä mielenkiintoisia rock- ja muita konsertteja. Tämän lisäksi osakunnan tiloja vuokrataan opiskelijajärjestöille, kulttuuriyhdistyksille sekä muille sopiville tahoille.

 

Perinteitä vaalitaan järjestämällä vuosijuhlat, seniorijuhlat, TVO-viikko, Floranpäivän risteily, maakuntaretket ja muut asiaankuuluvat tapahtumat.

 

Vuonna 2003 vietetään osakunnan 75-vuotisjuhlavuotta. Tarkoitusta varten perustettava juhlavuositoimikunta aloittaa toimintansa. Mahdollisuuksia osakunnan historian kirjoittamiseksi kartoitetaan.

 

Tarve saada uutta ja nuorta ikäpolvea aktiivijäsenistöön säilyy akuuttina. Tähän haasteeseen suhtaudutaan vakavuudella, varsinkin uuden lukuvuoden alussa. Suhteita yliopistoon ja ylioppilaskuntaan kehitetään tämän tavoitteen toteuttamiseksi.

 

Osakuntatilojen ehostamista jatketaan.

 

------------

Tomi Hautakangas

kuraattori