Ylimääräinen jäsenkokous 6. 5. 2002

 

Läsnä:  Kati Häkkinen, Otto Haaki, Jutta Niemi, Tomi Hautakangas, Kimmo Makkonen, Anton Kupias ja Erno Hyvönen

1.     Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 18.22.

2.     Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.     Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajaksi valittiin Tomi Hautakangas, sihteeriksi Kimmo Makkonen ja pöytäkirjantarkastajiksi Jutta Niemi ja Anton Kupias.

4.     Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

5.     Vuoden 2000 tilinpäätös on valmis, mutta hallitus ei ole toistaiseksi ottanut sitä nimiinsä, ja siksi tilintarkastajat eivät ole allekirjoittaneet tilintarkastuspöytäkirjaa. Tilinpäätöksen käsittelemiseksi päätettiin pitää ylimääräinen jäsenkokous 13. toukokuuta 2002 kello 17.15.

6.     Muut mahdolliset asiat: - ei ole

7.     Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.25.

 

 

 

 

pj. Tomi Hautakangas

 

siht. Kimmo Makkonen

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöykirjantarkastaja

Jutta Niemi

 

Pöytäkirjantarkastaja

Anton Kupias