Ylimääräinen jäsenkokous 8. 4. 2002

 

Läsnä:  Kimmo Makkonen, Tomi Hautakangas, Anton Kupias, Kati Häkkinen, Tanja Keränen, Veljo Velling, Jukka Keränen ja Otto Haaki

1.      Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 18.33.

2.      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.      Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajaksi valittiin kuraattori Tomi Hautakangas, sihteeriksi Kimmo Makkonen, pöytäkirjantarkastajiksi Anton Kupias ja Kati Häkkinen. Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

4.      Esitetystä työjärjestyksestä (liitteenä) poistettiin vuoden 2000 hallituksen tili- ja vastuuvapauden käsittely, ja työjärjestys hyväksyttiin.

5.      Ilmoitusasiat:

·        Professori Timo Soikkanen on kertonut olevansa mielellään käytettävissä valittaessa inspehtoria.

6.      Vuoden 1999 tilinpäätös on korjattu ja vuoden 2002 hallitus kannattaa sen antamista tarkastettavaksi. Vuoden 1999 tilintarkastajat ovat tällä hetkellä tavoittamattomissa. Siksi valitaan Erno Hyvönen ja Jukka Keränen uusiksi tilintarkastajiksi tarkastamaan tehdyt korjaukset. Tilinpäätös käsitellään ylimääräisessä jäsenkokouksessa, joka kutsutaan koolle 29. 4. 2002 kello 17.15.

7.      Muut mahdolliset asiat: - Kevätkokous pidetään, kun vuoden 2002 tilit saadaan valmiiksi-

8.      Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.47.

 

 

 

 

pj. Tomi Hautakangas

 

siht. Kimmo Makkonen

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastaja

Anton Kupias

 

Pöytäkirjantarkastaja

Kati Häkkinen