Ylimääräinen jäsenkokous 13. 5. 2002

 

Läsnä:  Kimmo Makkonen, Tomi Hautakangas, Veljo Velling, Marko Pihl, Otto Haaki, Paula Steinby ja Jussi Hakokari.

1.      Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 17.20.

2.      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.      Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajaksi valittiin Tomi Hautakangas, sihteeriksi Kimmo Makkonen ja pöytäkirjantarkastajiksi Paula Steinby ja Jussi Hakokari.

4.      Esitettyä työjärjestystä ei hyväksytty. Sen sijaan päätettiin käsitellä vain uuden kokouksen kutsuminen ja kokouksen päätös.

5.      Päätettiin pitää osakuntakokous 20. 5. 2002 kello 19. Silloin käsitellään vuoden 2000 tilinpäätös ja hallituksen tili- ja vastuuvapauden myöntäminen.

6.      Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.23.

 

 

 

 

pj. Tomi Hautakangas

 

siht. Kimmo Makkonen

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöykirjantarkastaja

Paula Steinby

 

Pöytäkirjantarkastaja

Jussi Hakokari