Ylimääräinen jäsenkokous 20-02-2001

 

Läsnä: Tomi Hautakangas, Jenni Haaki, Kati Häkkinen, Mikko Kankaanpää, Petri Loukasmäki, Kristiina Kankaanpää, Kimmo Makkonen, Pietro Haaki, Jarkko Romppanen, Elli Rintala

1.      Inspehtoorin puuttuessa kokouksen puheenjohtajana toimii Tomi Hautakangas. Kokous avattiin klo18.17.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

3.      Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Petri Loukasmäki ja Jarkko Romppanen           Valitaan kaksi ääntenlaskijaa: Kristiina Kankaanpää ja Pietro Haaki

4.      Edellisen jäsenkokouksen pöytäkirjaa ei ole tarkistettu, pöytäkirjan tarkastajille huomautetaan velvollisuuksien laiminlyömisestä

5.      Ilmoitusasiat:

·        Varsinais-Suomen vaakuna; hallitus on tilaamassa uuden, vakuutus kattaa 21 000 saakka

·        Edellisen hallituksen toimesta ei järjestetty maakuntaretkeä, Toiminnanjohtaja Kimmo Makkonen huomauttaa yritykseksi jääneestä suunnitelmastaan järjestää ulkomaakuntaretki. Tarkoituksena järjestää maakuntaretki ensi syksynä.

·        Vuosijuhlat 10.3. Ilmoittautumislista seinällä. Vuosijuhlapuhuja: Petri Lempinen

6.      Saapuneet kirjeet:

·        ei

7.      Uudet jäsenet: ei

8.      Vuoden 1999 tilinpäätöksen hyväksyminen. Käydään läpi tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajien lausunnot (liitteenä), sekä tuloslaskelma ja tase. Todetaan kirjauksien vastaavan edellisvuosien tasoa.                                                                                     Alijäämä herättää jäsenistön keskuudessa huolestumista ja epäilyksiä toiminnan taantumisesta sekä jäsenistön aktiivisuuden laskemisesta. Toimenpiteitä vaaditaan, lisäksi esitetään toivomus, että vuoden 2000 tilinpäätös valmistuisi ajallaan.                         Hyväksytään vuoden 1999 tilinpäätös.

9.      Myönnetään vastuuvapaus vuoden 1999 hallitukselle.

10.  Osakunnan hallitus ehdottaa Henri Tuomisen erottamista osakunnasta väkivaltaisen käytöksen vuoksi. erottaminen hyväksytään. Hallitus on jo päättänyt vuoden loppuun asti kestävästä porttikiellosta, sen pidentämisestä päätetään keskustella määräajan umpeuduttua. Henri Tuomiselle on ilmoitettu porttikiellosta, erottamisesta tiedotetaan tavattaessa.

11.  Muut mahdolliset asiat: ei

 

12.  Seuraava hallituksen kokous 26.2. klo 18.00.

13.  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16.                                                                                                                                                                                                                pöytäkirjantarkastajat                                                                                                         _____________________                                                  _______________________ Jarkko Romppanen                                                                    Petri Loukasmäki

 

 

 

pj. Tomi Hautakangas

 

siht. Elli Rintala