Ylimääräinen jäsenkokous 20. 5. 2002

 

Läsnä:  Tomi Hautakangas, Kimmo Makkonen, Tanja Keränen, Riitta Jytilä, Erno Hyvönen, Veljo Velling, Otto Haaki, Kati Häkkinen, Jutta Niemi, Jani Vehkaperä, Johanna Haapanen, Jutta Nerg, Jukka Keränen ja Panu Tyhtilä

1.      Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 19.15.

2.      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.      Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajaksi valittiin Tomi Hautakangas, sihteeriksi Kimmo Makkonen ja pöytäkirjantarkastajiksi Otto Haaki ja Johanna Haapanen.

4.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

5.      Ilmoitusasiat:

·        Hallitus päättänyt ehdottaa kevätkokoukselle Timo Soikkasen valitsemista inspehtoriksi.

6.      Vuoden 2000 tilinpäätöksen korjaukset ovat valmistuneet, hallitus on vahvistanut tilinpäätöksen, ja tilintarkastajat puoltavat tilinpäätöksen hyväksymistä. Päätettiin hyväksyä vuoden 2000 tilinpäätös. (Tilintarkastajien lausunnot, tuloslaskelma ja tase ovat liitteenä.)

Vuoden 2000 taloudenhoitaja Otto Haaki kommentoi työtään: “Tällainen tuli väännettyä kun tuli löydettyä __ tase on näin paljon miinuksella, koska puolet vanhoista saamisista kuoletettiin __ tulipahan tehtyä. Opin, että jos on kännissä, fillarin päällä ei pysy.”

7.      Päätettiin myöntää vuoden 2000 hallitukselle tili- ja vastuuvapaus. (Moitittiin lievästi.)

8.      Päätettiin tilintarkastuspalkkioksi 100 euroa kummallekin tilintarkastajalle.

9.      Muut mahdolliset asiat: - Keskusteltiin kevätkokouksen ajankohdasta, ja päätettiin, että hallitus selvittää soveliaan ajan seuraavaan maanantaihin mennessä. Todettiin myös, että on olemassa edellytykset kutsua kokous koolle kesälomakuukausinakin.

10.  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.37.

 

 

 

 

pj. Tomi Hautakangas

 

siht. Kimmo Makkonen

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastaja

Otto Haaki

 

Pöytäkirjantarkastaja

Johanna Haapanen