Ylimääräinen jäsenkokous 22. 1. 2002

 

Läsnä:  Mikko Kankaanpää, Veljo Velling, Riitta Jytilä, Daniel Wondafrash, Anton Kupias, Mikko Pakkanen, Petteri Siltanen, Tomi Hautakangas ja Kimmo Makkonen

1.      Tomi Hautakangas avasi kokouksen kello 18.25.

2.      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.      Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajaksi valittiin Tomi Hautakangas, sihteeriksi Kimmo Makkonen, pöytäkirjantarkastajiksi Marko Pihl ja Petteri Siltanen ja ääntenlaskijoiksi Marko Pihl, Petteri Siltanen ja Anton Kupias.

4.      Esitetystä työjärjestyksestä (liitteenä) poistettiin hallituksen tili- ja vastuuvapauden käsittely.

5.      Ilmoitusasiat:

·        Tilintarkastaja Tanja Keränen on ilmoittanut, että mitään tilinpäätökseen kuuluvista osista ei ole toimitettu tarkastettavaksi.

6.      Anton Kupias ehdottaa uutta ylimääräistä jäsenkokousta, ja se päätetään järjestää 12. 2. 2002. Vuoden 2000 hallituksen tulee toimittaa tilit tarkastettavaksi hyvissä ajoin ennen kokousta ja toimittaa selvitys aikomastaan menettelystä nykyisen hallituksen seuraavaan kokoukseen.

7.      Muut mahdolliset asiat: - ei ole

8.      Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.47.

 

 

 

 

pj. Tomi Hautakangas

 

siht. Kimmo Makkonen

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöykirjantarkastaja

Petteri Siltanen

 

Pöytäkirjantarkastaja

Marko Pihl